Betalningsanmärkningar

Betalningsanmärkningar är en flaggning i kreditupplysningsregistret som påtalar att en viss person inte har klarat av att betala en faktura eller ett krav bakåt i tiden. Det är just den här typen av uppgifters som långivare är intresserade av när de begär en kreditupplysning. De vill se vilken förmåga du har att kunna betala tillbaka ett lån om du skulle få nyttja pengar av just dem. Människor som besitter sådana typer av betalningsanmärkningar har ofta väldigt svårt att få större lån. Det är inte Kronofogdsmyndigheten som bestämmer att folk skall bli flaggade i registret utan det görs av de godkända företagen som för registren. Dock baseras ofta markeringarna på uppgifter från Kronofogdsmyndigheten.

Betalningsanmärkningar inte alltid ett hinder

Idag finns det flertalet institut och företag som har möjliggjort för människor med betalningsanmärkningar att kunna ta vissa lån ändå. De ser hellre till om en person kan betala ett framtida lån än om han inte kunde betala ett dåtida. Det är ingen som riktigt vet hur det uppstod eller varför han inte kunde betala just då men det menar de vara irrelevant så länge han har kapacitet att betala idag. Att få ta smslån trots betalningsanmärkningar är möjligt på flertalet institut idag.