Huvudmän och säkerhet

Ett lån kan generellt ses som ett avtal mellan två olika personer. De här parterna brukar kallas för gäldenären och borgenären. En gäldenär är i sammanhanget låntagaren, det vill säga den personen som mottar och nyttjar pengarna. Borgenären är begreppet för långivaren, det vill säga den person som möjliggör lånet för låntagaren och den som står för utlåningen av pengarna. I ett smslån är det således personen som skickar smset som är låntagaren och institutet som erbjuder lånet som är långivaren. Personen som väljer att ta ett smslån ingår ett avtal vilket i stort sätt alltid innebär att han i framtiden skall betala tillbaka de lånade pengarna.

Avgift för smslån - ränta

En ersättning tillkommer som skall betalas till långivaren för möjligheten att låntagaren från låna pengarna. Det är den här avgiften som är känd som ränta. Det innebär alltså att det inte bara är att låna pengarna och betala tillbaka dem utan samtidigt som du har pengarna skall också en summa pengar betalas in till långivaren. Summan är en ren kostnad och ses inte som en avbetalning.

Säkerhet

Säkerhet i ett sammanhang av lån innebär att långivaren vill ha en form av garanti för att få tillbaka sin pengar som han lånat ut. Det här brukar ofta gestaltas i tinget som personen lånar för till exempel en villa eller en bil. Ett smslån emellertid rör sig ofta inte om någon riktad sak som skall inhandlas utan varierar kraftigt. Lånet är heller inte speciellt stort vilket gör att kreditgivarna oftast inte behöver ha någon säkerhet överhuvudtaget. Det är uppenbart att personen eller företaget som lånar ut pengar också vill ha tillbaka dem men det är inte lika viktigt med en säkerhet då det som ovan nämnt inte är speciellt stort.