Kvicklån

kvicklån logo

Kvicklån är ett bolag som erbjuder små och snabba lån som amorteras tillbaka över en månads tid. Bolaget ägs av HTO Finansiering AB som är samma bolag som står bakom bland annat Luckyloan. Kunderna har möjlighet att ansöka om belopp från 500 - 3000 kronor där det högsta beloppet om 3000 kronor endast är för människor som är återkommande kunder i bolaget. Ansökan görs direkt på nätet eller via din mobiltelefon och du får besked direkt om du är behörig att få ta lånet eller inte. Personer med konton i Danske bank eller i Nordea får pengarna översatta direkt medan andra banker får sina pengar nästkommande arbetsdag.

Villkor

För att få ta smslån hos Kviklån måste du vara dels minst 18 år gammal samt också svensk medborgare. Du får inte ha några tidigare betalningsanmärkningar då du inte anses som kreditvärdig om detta skulle finnas. Du måste också ha en telefon med oskyddat telefonummer samt att du själv måste vara registrerat på telefonnumret. Lånebeloppet 3000 kronor kan endast tecknas av personer som tidigare tagit lån. Lånet amorteras på 30 dagar och alla överstigande dagar debiteras med dröjsmålsränta om 5,42 procent per månad. Ångerrätt finns inom 14 dagar och måste anmälas till kreditgivaren Kvicklån. Alla bedrägeriförsök polisanmäls.

Avgifter och räntor

I Kvicklåns verksamhet tas dels en uppläggningsavgift ut samt också en ränta.

500 kronor lån - 200 kronors uppläggningsavgift
1 000 kronor lån - 200 kronors uppläggningsavgift
2 000 kronor lån - 200 kronors uppläggningsavgift
3 000 kronor lån - 200 kronors uppläggningsavgift

Företaget tar också ut en ränta.

500 kronor lån - 75 kr
1 000 kronor lån - 150 kr
2 000 kronor lån - 325 kr
3 000 kronor lån - 500 kr

Tänk på att alla dagar som överstiger amorteringstiden kommer debiteras med både föreningsavgifter och dröjsmålsränta. Det här kan bli väldigt dyra kostnader så till att betala tillbaka lånen i god tid. För varje vecka som överstiger amorteringstiden debiteras låntagaren med 200 kronor, en aviavgift på 50 kr samt en dröjsmålsränta på 5,42 procent per månad baserat på beloppet som lånats. Visar det sig att felaktiga uppgifter lämnats så debiteras 500 kr / h för att reda ut vad som är rätt och fel.


För mer information om Kvicklån och deras smslån hänvisar vi till deras hemsida som du hittar ute till höger.