Ränta

Vanligt vid lån är att du har en kostnad som du skall betala för möjligheten att överhuvudtaget få ha ett lån. Den här avgiften brukar kallas för räntan eller räntesatsen. Räntan anges allt som oftast i procent och motsvarar den kostnad som baseras på den totala summan av lånet. Två vanliga former av ränta är fast och rörlig. En fast ränta betyder att låntagaren låser räntan vid en viss nivå och betalar alltid samma procentsats när en ränteinbetalning skall ske. En rörlig motsvarar motsatsen genom att inbetalningen sker utefter vilken nivå som är aktuell vid betalningstillfället.

Ränta eller avgift?

Ränta är dock inte speciellt vanlig vid ett smslån utan här brukar istället avgifter införas en avgift på bekostnad av räntan då återbetalningen ofta är väldigt kort och företagen då inte tjänar speciellt mycket på att ha en ränta. Det här är en ovanlig företeelse inom lånevärlden då det generellt alltid tas ut räntor. Det här gäller för alla typer av lån, från studentlån till privatlån man alltså inte för smslånen. Det här är mycket viktigt att komma ihåg.