SMS Kredit

SMS KreditSMS Kredit tillhandahåller smslån på 15 minuter. Företaget erbjuder tre olika belopp, 1000, 2000 eller 3000 kronor. Företaget genomför en sedvanlig kreditprövning för att se om du är lämplig och ser till att du har pengarna på kontot omgående. Det gäller dock endast kunder i Nordera och Danske Bank. Använder du en annan bank kommer pengarna nästkommande dag. Du kan ansöka både via företagets hemsida eller via mobiltelefon. Företaget bedriver inte tillståndspliktig verksamhet som godkänts av Finansinspektionen men följer Konsumentverkets regelverk.

Villkor

Sökande personer måste vara 18 år fyllda och ha ett svenskt personnummer.

Avgifter

Företaget tar ut en uppläggningsavgift beroende på vilket belopp du ansöker om.

1 000 kronor lån - 295 kronors uppläggningsavgift
2 000 kronor lån - 445 kronors uppläggningsavgift
3 000 kronor lån - 590 kronors uppläggningsavgift

Företaget har en dröjsmålsränta som baseras på riksbankens refefensränta samt ett pålägg på åtta procentenheter. SMS Kredit tar också ut en avgift från 50 kronor per påminnelse som måste skickas ut om inte betalningen inkommer i tid.