Amortering är den avbetalning du gör på ditt lån vid varje betalningstillfälle. Det totala lånet minskar med den summa som du betalar ...

Läs mer

Lån där månadskostnaden är densamma under hela lånets löptid. Fördelningen mellan amortering och ränta i månadskostnaden ändras i takt med återbetalningstiden. Initialt består månadskostnaden främst av ränta för att sedan gå över till större andel ...

Läs mer

Summan som skall betalas in för lånet dras automatiskt från ett förutbestämt konto vid ett förutbestämt ...

Läs mer

En term som används för utgifter som i deklarationen kan bidra till skattelättnader genom ...

Läs mer

Kostnad för utskick av inbetalningsavisering. Kan även gå under benämningen ...

Läs mer