Den person som i ett avtal har en fordran gentemot ...

Läs mer

Person som går i god för låntagaren och ställer upp med ...

Läs mer

En betalningsanmärkning är en markering i ett register som indikerar att en person på något sätt har utelämnat en betalning som haft ett förutbestämt sista datum för ...

Läs mer

En lagstiftning som finns till för att bedöma hur mycket information kring en bankkund som får lämnas ...

Läs mer