Ränta och avgift som uppstår till följd av en fodran inte betalts i tid. Du blir alltså drabbad av en extra avgift på grund av att du inte följt ...

Läs mer