Konsumentverket utför tillsyn av kreditmarknadsbolag och ser till så att konsumentkreditlagen ...

Läs mer

Bedöms utifrån en kreditupplysning och en persons betalningsförmåga och risk att handskas med ...

Läs mer

Året delas in i två kalenderhalvår. 1 januari – 30 juni och 1 juli till 31 ...

Läs mer

Den del av den totala köpeskillingen som måste betalas in med kontanta medel. Förenklat är det skillnaden mellan den totala köpeskillingen och den del som du fått beviljat lån ...

Läs mer