Den ränta som Riksbanken tar ut för att låna ut till bankerna runt om i ...

Läs mer

Stockholm Interbank Offered Rate. En daglig referensränta som beräknas på ett genomsnitt av de räntor som bankerna ställer till varandra för ...

Läs mer

Lån för person som är i behov av pengar snabbt. Lånen har ofta höga räntor och bör ...

Läs mer

Amorteringen startar vid ett visst procentbelopp och ökar sedan successivt vid varje ...

Läs mer

Ett skriftligt dokument som anger att betala en viss penningsumma. Ett exempel på skuldebrev är en ...

Läs mer