ORDLISTA

AMORTERING

Amortering är den avbetalning du gör på ditt lån vid varje betalningstillfälle. Det totala lånet minskar med den summa som du betalar in.

ANNUITETSLÅN

Låntagaren betalar en förutbestämd avgift för både ränta och amortering tillsammans vid varje betalningstillfälle under lånets löptid. Till skillnad från andra metoder är summan som betalas in alltid samma.

AUTOGIRO

Summan som skall betalas in för lånet dras automatiskt från ett förutbestämt konto vid ett förutbestämt datum.

AVDRAGSGILL

En term som används för utgifter som i deklarationen kan bidra till skattelättnader genom avdrag.

AVIAVGIFT

Kostnad för utskick av inbetalningskort.