Amortering på smslån

Amortering smslån

Amortering är ett oundvikligt begrepp när det gäller alla typer av lån. För att enkelt beskriva vad amortering är så kan man jämföra det med återbetalningen av själva lånebeloppet. I amortering ingår alltså inte ränta eller andra avgifter utan enbart den delbetalning som månatligen sker på din lånekostnad. Hur mycket man behöver amortera varje månad beror främst på hur stor skuld man har. Men amortering kan även minska och öka beroende på hur lång löptid lånet har. Dock är det totala beloppet som ska amorteras alltid likvärdigt med själva lånebeloppet. På lånemarknaden erbjuds kunder antingen rak amortering, serieamortering eller annuitet. När det gäller amortering på snabblån, direktlån och akutlån så förekommer främst rak amortering. Trots detta går vi kortfattat igenom varje amorteringstyp nedan.

Rak amortering

Rak amortering innebär att man betalar samma summa varje månad under hela lånets löptid. Därmed är det enkelt att få koll på lånekostnaderna då dessa om man bortser från räntan är konstanta varje månad. Räntan på ett lån med rak amortering blir istället lägre för varje månad. Detta då den totala lånesumman varje månad sjunker. Rak amortering är det som främst används både när det gäller smslån och andra lån utan säkerhet.

Annuitet

Annuitet passar ännu bättre för den som gillar att ha koll på sina kostnader. Med annuitetslån blir nämligen hela lånesumman detsamma varje månad. Detta till skillnad mot rak amortering där det enbart är själva amorteringsbeloppet som är samma. Det är långivaren i fråga som räknar ut hur stort annuitetsbeloppet ska vara för att kostnaden ska bli lika varje månad under hela löptiden. I början av löptiden kommer den totala kostnaden främst utgöras av ränta medan den i slutet främst utgörs av lånesumman. Notera dock att detta förutsätter att räntan har samma procent under hela lånets löptid. Men de allra flesta långivare med kreditlån och onlinekrediter arbetar med fast ränta.

Serieamortering

Serieamortering är en typ av amortering där du initialt betalar av ett lågt belopp på skulden. Därefter ökar amorteringstakten något vid varje ny återbetalning. Räntan på varje återbetalning minskar i takt med löptidens gång.

Vilken amortering passar mig?

Vilken av de olika amorteringstyperna som passar olika personer är högst individuellt. Många gånger när det gäller minilån eller exempelvis smslån så har man ingen tala i fråga. Då är villkoren för lånen redan satta i samband med att man påbörjar en låneprocess. Att välja amorteringstyp blir främst aktuellt för dig som ska ta ett bolån eller ett större lån utan säkerhet. Om du har ett behov av att veta dina kostnader i förväg så skulle vi dock rekommendera annuitet. Genom att välja denna typ av amortering kommer du alltid veta hur mycket du ska betala in varje månad. På så sätt kan du också planera bättre inför kommande inbetalningar. Notera att vissa långivare så som Lånbutiken erbjuder amorteringsfria månader.

Amorteringskrav

Amorteringskrav

Ett begrepp som förekommer ofta i lånesammanhang numera är amorteringskrav. Amorteringskrav hör främst till bolån där det finns vissa villkor och krav på personerna som lånar. Om du tagit ett bolån för länge sedan så är det inte säkert att detta krav drabbat dig. Däremot kommer alla nya bolånekunder att stöta på begreppet i samband med ett bostadsköp. Det var Finansinspektionen som införde amorteringskraven och detta för att balansera en bomarknad som var i gungning. Därtill ville man undvika eventuella kommande finanskriser.

Amorteringskraven innebär att det är svårare för personer att ta bolån. Dels då man numera måste amortera på sina lån vilket inte var nödvändigt tidigare. Men även då man måste amortera en högre procentenhet om man lånar mer än 4,5 gånger sin årslön. De striktare kraven var en följd av den låga räntan som gjorde att många drog på sig alldeles för stora bostadslån i förhållande till sin inkomst och sitt kapital.

När det gäller smslån och lån som beviljar alla så är det i regel alltid ett krav att man amorterar på dessa från dag ett. Dock finns det en del kreditgivare som erbjuder så kallade betalfria månader. Man ska dock vara medveten att en uppskjuten betalning ändrar hela betalplanen vilket ofta gör ditt lån dyrare i längden.