Begreppet shopaholic hör man titt som tätt nu för tiden. Inte sällan används begreppet slarvigt och humoristiskt för att beskriva någons köpvanor. Men faktum är att en shopaholic kan likställas med en shoppingmissbrukare vars beteende kan bidra till stor psykisk påfrestning. Likt spelberoende eller alkoholism så handlar det om ett beteende som gått över styr. Även om forskningen kring shoppingberoende inte kommit lika långt så kan man anta att det är samma mekanismer som styr.

Att shoppingmissbruk är vanligt förekommande råder det inga tvivel om. Det kan den som sett programmet Lyxfällan vittna om. Att vara en shopaholic innebär att man har ett tvångsmässigt beteende kring shopping. Att köpa saker ger en tillfällig tillfredsställelse som kan dämpa ångest och ge en kortvarig kick. Vem som helst kan förstå att ett sådant beteende kan bli dyrt i längden. Precis som vid andra beroenden så börjar det i mindre skala för att sedan eskalera. Inte sällan krävs det med tiden inköp av dyrare saker för att samma tillfredsställelse ska infinna sig. För att ha råd att underhålla sitt beroende tar man lån som man sällan har råd att betala av. Lånen finansieras då av nya lån vilket till slut leder till en enorm skuldbörda. Inte sällan handlar det om SMS-lån som både är dyra och som behöver betalas av under väldigt kort tid. Man hamnar i en ond cirkel som är svår att ta sig ur. Men det finns professionell hjälp att få.

Tecken på shoppingberoende

Misstänker du att du själv är shopaholic? Eller har du kanske en vän eller nära anhörig som verkar ha ett osunt shoppingberoende? Nedan listar vi några tecken på shoppingberoende som kan ge klarhet över situationen.

Ångest

En person med ett shoppingberoende har ofta ångest och drabbas lätt av nedstämdhet. Shoppingen används som ett medel för att dämpa ångesten och kan för en kort stund fylla det tomrum som personen känner att den har.

Rastlöshet/Abstinens

Om en shopaholic inte kan eller har möjlighet att shoppa så blir denne rastlös och irriterad. Detta kan likställas med abstinens som uppstår i de flesta beroenden när man inte kan utöva eller har tillgång till sin ”drog”.

Ständiga tankar på shopping

Den som är beroende av att shoppa ägnar mycket tankeverksamhet åt just shopping. Stor del av ens tid går åt att tänka på och planera för sina nästa inköp.

Skadade relationer

Shoppingen går ut över dina personliga relationer och ditt sociala liv. Inte sällan ljuger även den shoppingberoende för sina anhöriga för att ingen ska upptäcka eller ”störa” utövandet. Det kan bland annat handla om att man gömmer sina inköp eller ljuger om hur mycket saker faktiskt kostat.

Oförmåga att sluta

Som shoppingberoende är det svårt att sluta shoppa. Även vid upprepade försök att bryta sitt mönster återfaller man in i shoppingen som fungerar som en slags verklighetsflykt.

Förlorad kontroll

Med tiden blir inköpen allt dyrare för att samma känsla av välbehag ska infinna sig. Personen tappar kontrollen över både ekonomi och relationer. Inte sällan slutar man att betala räkningar och tar lån för att kunna göda sitt beroende.

Inte klassat som sjukdom

shopaholic

Även om shoppingberoende är ett utbrett fenomen så är det ännu inte klassat som en sjukdom. Det förekommer alltså ingen diagnos och anledningen till detta är att mer forskning inom området behövs. Detta ska dock inte likställas med att shoppingberoende inte förekommer. Istället finns det många människor som lever med ett ständigt köptvång och som mår mycket psykiskt dåligt av beroendet. I en artikel som SVT nyheter gjorde under våren 2019 förklarar en överläkare att det finns tydliga likheter med spelberoende. I den forskning som gjorts pekar mycket på att det är liknande system i hjärnan som aktiveras oavsett om det handlar om shopping eller spel. Även beteendena följer liknande mönster.

Precis som vid spelberoende så känner en shoppingmissbrukare skuldkänslor och ångest. Vidare leder bägge beroendena till ekonomiska problem. I Sverige finns det inga officiella siffror på hur många personer som som är shopaholics och som lider av ett shoppingberoende. Däremot kan man ana att många shopaholics lider av psykisk ohälsa som blir än värre av beteendet kring shopping.

Få hjälp att sluta shoppa

Ett shoppingmissbruk drabbar inte bara den som dövar sin tomhet genom att köpa saker. Även människor runt omkring en shopaholic får lida av konsekvenserna av shoppandet. Relationer sätts på prov och ekonomin blir sakta men säkert sämre. Att bli fri från ett shoppingberoende är inget som händer över en natt. Istället krävs det som vid alla andra beroenden ett långsiktigt arbete och en stor beslutsamhet. Första steget för att bli kvitt sitt köpberoende är att erkänna det för sig själv. Detta kan ta emot och det kan vara svårt att inse hur långt det faktiskt gått. Men det är först när den shoppingberoende kan erkänna för sig själv hur illa situationen är som det går att åstadkomma en förändring.

För vissa räcker det att ta hjälp av anhöriga för att sluta shoppa. Att vara öppen med sina problem möjliggör för familj och vänner att stötta och hjälpa till. Exempelvis kan man hitta på mer saker tillsammans som håller dig borta från shoppingen. Det kan även hjälpa att prata av sig och berätta om den ångest man känner. Om inte stöttning från familj och vänner räcker så finns det professionell hjälp att få. Även om shoppingberoende inte klassas som en sjukdom så kan kognitiv beteendeterapi fungera. Det kan även vara bra att med hjälp av en psykolog eller terapeut kartlägga risksituationer och identifiera varningssignaler.

Praktiska tips för dig som är shopaholic

Försöker du minska ditt shoppande eller misstänker att du är shopaholic så kan du börja med att läsa igenom dessa praktiska tips. Förhoppningsvis ska några av dessa tips och råd kunna bidra till att du blir fri från ditt köpberoende och återfår en balans i livet.

Undvik platser och miljöer som kan trigga ditt beroende
Klipp dina kreditkort och handla enbart med kontanter
Tacka nej till reklam, rabatter och utskick
Undvik att köpa på avbetalning
Arbeta med att hantera dina känslor på andra sätt

Om ditt shoppingberoende redan orsakat ekonomiska problem så bör du fokusera på att ordna upp din ekonomi och bli skuldfri. Har du många smålån och krediter så kan du sänka din månadskostnad genom att ta ett hopbakslån. Då bakar du in alla dina krediter i ett större lån med lägre ränta. På så sätt kan du bli skuldfri snabbare och de pengar som blir över kan du använda till en buffert för oförutsedda utgifter.