Om du vill göra en överföring mellan konton i två olika banker så är det inte alltid som pengarna når mottagarkontot direkt. Detta på grund av bankernas bryttider. Bryttider talar om hur lång tid det tar för en överföring att nå ett konto i en annan bank. Bryttider är även relevant att tala om när det kommer till snabblån. Detta då banker som inte erbjuder direktutbetalning av smslån många gånger måste göra en överföring från en bank till en annan.

Bryttiderna hos bankerna hade större påverkan för några år sedan då inte Swish fanns tillgängligt. Men tack vare Swish kan privatpersoner nu skicka pengar mellan konton i olika banker smidigare än någonsin förr. Med Swish får mottagaren pengarna omedelbart och det är också därför som tjänsten även blir allt mer vanlig i butiker. Idag använder 7 miljoner svenskar Swish och tjänsten är ett samarbete mellan Nordea, Swedbank, Danske Bank, Handelsbanken, SEB och Länsförsäkringar. Ibland kan det dock hända att man vill överföra pengar manuellt. Då kan det vara till hjälp att veta bankernas bryttider och därför går vi igenom dessa här.

Därför spelar bryttider roll

Det finns flera anledningar till varför det kan vara bra att ha koll på bankernas bryttider. Om du exempelvis inväntar en överföring som inte kommer som förväntat så beror det till största sannolikhet på bryttiderna. Istället för att på panik kan du då återkomma till denna lista för att se när det är rimligt att pengarna når ditt konto. Först därefter bör du undersöka vad som egentligen hänt med överföringen. Detsamma gäller när du själv ska föra över pengar till någon annans konto. Genom att känna till bryttiderna kan du redan från början tala om när mottagaren bör se summan på sitt bankkonto.

Överföringar mellan konton i olika banker sker genom det centrala betalningssystemet RIX. Det är Riksbanken som tillhandahåller detta betalningssystem och centralbanken agerar således knutpunkt för alla överföringar. För att alla transaktioner ska fungera friktionsfritt kan RIX-systemet låna ut pengar till de svenska storbankerna under dagen.

En annan situation där bankernas bryttider spelar roll är när du ska ta ett SMS-lån eller en onlinekredit utan UC. Om du ansöker om en sådan kredit hos en långivare som inte erbjuder direktutbetalning till din bank så kan du få vänta på pengarna mer eller mindre länge. Ser du då till att ansöka om lån innan din egen banks bryttid så kan du undvika fördröjning av utbetalningen.

Bankernas bryttider

Bryttider hos olika banker

Nedan listar vi de banker som flest svenskar har konto i och redovisar dessa bankers bryttider. Genom att gå igenom listan innan du gör en överföring så kommer du veta mer exakt när pengarna når mottagarens konto och vice versa.

Nordea

Har du konto hos Nordea och överför pengar till ett annat konto hos Nordea så når pengarna mottagarens konto direkt. Detta under förutsättning att du inte sätter ett annat datum för när överföringen ska ske. Sker överföringen till konto i annan svensk bank så gäller följande.

 • Bryttiden hos Nordea är 13:30 under vardagar
 • Överföringar efter bryttiden når mottagarens konto nästföljande bankdag
 • Överföringar under helger sker nästkommande vardag

Swedbank

Överföringar mellan konton hos Swedbank sker direkt medan överföringar till konton i andra banker följer följande mönster.

 • Bryttiden hos Swedbank är 13:00 under vardagar
 • Överföringar som sker efter 13:00 under vardagar når mottagaren nästa bankdag
 • Helgöverföringar når mottagarens konto nästföljande helgfri vardag

Länsförsäkringar Bank

Precis som för de flesta andra banker så sker interna överföringar mellan konton i Länsförsäkringar Bank omgående. I övrigt gäller dessa bryttider.

 • Bryttiden hos Länsförsäkringar Bank är 13:45 under helgfria vardagar
 • Överföringar efter bryttiden når mottagarens konto nästföljande vardag
 • Överföringar under helger kommer fram nästföljande bankdag

SEB

Även SEB genomför omedelbara överföringar när det gäller transaktioner mellan konton i samma bank. När det gäller överföringar till konto i annan bank får man förlita sig på SEB:s bryttider. Denna bank är dessutom mer exakt när det gäller tiden då pengarna når mottagarens konto.

 • Bryttiden hos SEB är 13:45 under bankdagar
 • För du över pengar från SEB efter bryttiden så når summan mottagarens konto nästföljande helgfria vardag klockan 9:30
 • Överföringar som sker under helger når mottagarens konto 9:30 nästföljande bankdag

Specifika överföringstider hos SEB (gäller enbart vardagar)

 • Överföringar innan 6:00 når mottagaren senast 9:30
 • Överföringar innan 9:00 når mottagaren senast 12:30
 • Överföringar innan 11:00 når mottagaren senast 15:05
 • Överföringar innan 13:35 når mottagaren senast 17:20

Danske Bank

Överför du pengar från ett konto i Danske Bank till ett annat konto i Danske Bank så når pengarna mottagarens konto direkt. Detta gäller dock inte överföringar till konton i andra svenska banker. Då får du istället förhålla dig till dessa bryttider.

 • Bryttiden hos Danske Bank är 13:30 under helgfria vardagar
 • Överföringar efter bryttiden når mottagaren nästföljande bankdag
 • För du över pengar under helger så går överföringen igenom nästföljande helgfria vardag

Handelsbanken

Hos Handelsbanken kan du förvänta dig omedelbara överföringar om dessa sker mellan konton i samma bank. Har du eller mottagaren en annan bank så kan du förvänta dig att få pengarna enligt följande schema.

 • Bryttiden hos Handelsbanken är 14:00 under bankdagar
 • Sker överföring efter den angivna bryttiden så når pengarna mottagarens konto nästföljande bankdag
 • Överföringar som sker under helger kommer fram först nästa helgfria vardag

Specifika överföringstider hos Handelsbanken (gäller enbart vardagar)

 • Överföringar innan 8:45 når mottagaren senast 12:30
 • Överföringar innan 11:45 når mottagaren senast 15:05

Som synes så skiljer sig bankernas bryttider inte sig så mycket åt. Istället är det bryttider mellan 13:00-14:00 som gäller hos de flesta svenska storbanker. Däremot finns det alltså vissa banker som snabbar på överföringar som sker under tidiga morgnar under helgfria vardagar. Något att tänka på när du exempelvis ansöker om ett akutlån som är viktigt att få utbetalt snabbt. Är det viktigt för dig att få pengarna direkt så rekommenderar vi dig att se över vår lista över lån som betalas ut snabbt.