I lånesammanhang är det inte ovanligt att begrepp som personlig borgen och borgensman förekommer. Kanske har du hört talats om dessa begrepp men aldrig riktigt förstått innebörden? Förhoppningsvis ska vi genom denna guide kunna ändra på det. Att gå i borgen är nämligen något som kan bli aktuellt för de flesta. Har man en firma och vill ta ett företagslån utan UC är det inte ovanligt att säkerhet krävs i form av personlig borgen. Om man är i behov av ett större privatlån eller bolån men inte har tillräckligt god kreditvärdighet så kan en borgensman vara lösningen. Med andra ord kan det vara bra att känna till vad allt detta innebär innan situationen uppstår. Det finns dessutom olika typer av borgen så som exempelvis proprieborgen, generell borgen och enkel borgen. Här försöker vi reda ut de olika typerna av borgensåtaganden och vad som gäller för dig som väljer att gå i borgen.

Personlig borgen vid företagslån

Har du ett företag som är i behov av finansiering så är antagligen företagslån den lösning som ligger närmast till hands. Det finns många finansbolag och låneinstitut som idag är villiga att låna pengar till dig med ett litet- eller medelstort företag. Dock krävs det för det allra mesta att du som ägare går i personlig borgen för lånet. En borgensman fungerar i detta sammanhang som en säkerhet för företagslånet. Det vill säga att om inte företaget klarar av att återbetala lånet i tid så blir du som borgensman personligt ansvarig. Således är det du som måste se till att betalningen inkommer till låneinstitutet. På detta sätt minimerar lånebolaget sina risker ifall företaget som lånat pengar går i konkurs. Som borgensman förbinder man sig således till att betala både ränta och amortering för företagslån som inte företaget själv klarar av att hantera. Det vanligaste är att låneinstitut kräver borgensåtagande från en eller två personer. Inte sällan handlar det om ägarna till själva företaget.

Innan ett låneinstitut eller finansbolag godkänner ett borgensåtagande så görs en sedvanlig kreditprövning. Således kommer långivaren att göra en kreditupplysning på dig trots att det inte är du privat som ska låna pengar. Detta för att långivaren vill säkerställa att du har den betalningsförmåga som krävs för en borgensman. Visar det sig att du har dålig kreditvärdighet så kommer en eventuell borgensförbindelse inte ses som en säkerhet av lånebolaget. Din förfrågan kan då avslås och du bör fokusera på att förbättra din kreditvärdighet. Innan du väljer att gå i personlig borgen för ett företagslån bör du vara medveten om vilka risker detta innebär. Du bör även vara på det klara med att din kreditvärdighet sänks i och med ditt borgensåtagande. Detta kan få till följd att det blir svårare att få privata lån beviljade under tiden du har ett borgensansvar.

Vilka krav ställs på borgensmän?

personlig borgen

Vem som helst kan inte gå i personlig borgen för ett företagslån. Istället ställs det en del krav på de borgensmän som valts ut. Utöver dessa krav så gör lånebolaget en sedvanlig kreditbedömning. Detta innebär att man går igenom de uppgifter som du lämnat samt inhämtar en kreditupplysning på dig. Utifrån den information som framkommer gör man en utvärdering av din återbetalningsförmåga.

  • Svensk medborgare
  • Stabil ekonomi
  • Fri från betalningsanmärkningar

Det ska dock sägas att det finns de finansbolag som accepterar borgensmän med betalningsanmärkningar. Dock får dessa anmärkningar inte vara nya och det får heller inte förekomma några aktiva skulder hos Kronofogden. Generellt så kräver lån under 200 000 kr enbart borgensåtagande från en ägare. Har du tänkt att ansöka om ett större företagslån så krävs det istället att ni är två som går i personlig borgen för lånet.

Att gå i borgen

Att gå i borgen är inte bara någonting som är aktuellt vid företagsfinansiering. Istället kan du med sämre betalningsförmåga behöva någon som går i borgen om du tänkt låna till en ny bil eller bostad. Vanligtvis handlar det då om en familjemedlem eller nära anhörig som går i borgen för lånet. Det är till exempel inte ovanligt att banker kräver borgen av en förälder när en ung vuxen tar sitt första bostadslån eller billån. Att gå i borgen innebär då att föräldern försäkrar banken om att hen tar över återbetalningen av lånet om låntagaren inte själv klarar av det. Med andra ord krävs det en ordnad ekonomi för den som går i borgen för någon annan. Även om det kan kännas osannolikt att låntagaren inte kommer att klara av återbetalningen så måste man som borgensman ändå räkna med den risken. Således bör du alltid vara påläst om vad som gäller innan du väljer att gå i borgen.

Det finns olika typer av former för borgen och den vanligaste formen är proprieborgen. Denna form av borgen innebär att långivaren direkt vid utebliven betalning kan kräva antingen låntagaren eller borgensmannen på pengarna. Detta innebär alltså att borgensmannen bör se sina förpliktelser som om det handlade om en egen skuld. Det vanliga är dock att långivaren först och främst vänder sig till låntagaren för att begära in den obetalda skulden. Men enligt lag kan långivaren alltså lika gärna vända sig till den som ”enbart” gått i borgen för lånet för att driva in skulden. Detta till skillnad mot enkel borgen som innebär att långivaren först kan vända sig till borgensmannen när det blivit konstaterat att låntagaren inte är förmögen att återbetala sin skuld. Innan dess ska låntagaren i princip ha försatts i personlig konkurs. Således är denna form av borgensåtagande mindre riskfylld.

Ansvar och preskriptionstid

Om det finns mer än en borgensman för ett lån så är borgensmännen ofta solidariskt ansvariga. Detta innebär att långivaren har rätt att kräva vem som helst av borgensmännen på hela beloppet vid utebliven betalning. Har man däremot delad ansvarighet så kan varje enskild borgensman högst krävas på sin egen andel. Vilket ansvar som föreligger återfinns i avtalet för borgensåtagandet.

Om du gått i borgen för ett privatlån utan säkerhet så preskriberas vanligtvis ditt borgensåtagande efter tre år. Detta under förutsättning att det inte skett något preskriptionsavbrott under tiden. Ett sådant avbrott innebär exempelvis att långivaren fått påminna låntagaren om sin fordran. Skulle detta ha skett så påbörjas en ny preskriptionstid efter avbrottet. Ett borgensåtagande preskriberas även i de fall som låntagaren förtidsinlöser sin skuld. När preskriptionstiden går ut har långivaren ingen rätt att kräva in något från eventuella borgensmän.