Konsumentverket (KO)

Konsumentverket

När du läser på om smslån så kommer du snart märka att många refererar till Konsumentverket (KO). Konsumentverket är en organisation bestående av avdelningarna konsumentstöd, konsumentskydd och verksamhetsstöd. Konsumentverket är den organisation som bland annat utför tillsyn, kontroll och vägledning för att konsumenter ska kunna göra bättre och mer medvetna val. Det handlar om val som innebär att man inhandlar olika varor. Men valen kan också gälla tjänster man använder sig av. Dessa tjänster innefattar bland annat lånetjänster så som SMS-lån och lån utan UC. Det är alltså bland annat Konsumentverkets regler som långivare av smslån måste följa för att få fortsätta att bedriva sin låneverksamhet.

Konsumentskyddslagen reglerar SMS-lån

På Konsumentverket jobbar nästan 200 anställda och det är för närvarande Cecilia Tisell som är konsumentombudsman. Konsumentverket vägleder bland annat konsumenter via sidor så som Konsumenternas.se och Hallakonsument.se. På den sistnämnda sidan kan du som konsument läsa utdrag ur konsumentskyddslagen. Denna lag har i syfte att måna om konsumentskyddet och stärka detta när så behövs. I konsumentskyddslagen återfinns bland annat regler och villkor för högkostnadskrediter. Detta är ett annat begrepp för smslån eller lån med kort amorteringstid.

Kreditmarknadsbolag som erbjuder sms-lån måste följa de regler som återfinns i konsumentskyddslagen. Därtill utför både KO och Finansmyndigheten tillsyn av lånebolagen för att skydda dig som konsument. Efter att en rapport gjord av Konsumentverket visade att var fjärde ungdom i åldrarna 28-25 år som tagit ett smslån fanns registrerade hos Kronofogden bestämde man för att införa nya regler för snabblån.

Konsumentverkets regler för högkostnadskrediter

De striktare reglerna för minilån innebär bland annat att alla lån där den effektiva ränta är minst 30% mer än referensräntan ska benämnas som en högkostnadskredit. Vidare ska den effektiva räntan som redovisas hos långivarna visa hela lånets kostnad. Den ska med andra ord innehålla både ränta och eventuella avgifter. Den effektiva räntan måste framgå i den marknadsföring som långivarna bedriver. Detta ska förenkla det för konsumenter som på ett enklare sätt kan jämföra olika snabba kreditlån med varandra.

I konsumentskyddslagen kan man även läsa att högkostnadskrediter måste vara knutna till ett kostnadstak och ett räntetak. Sedan september 2018 får räntan på en högkostnadskredit uppgå till högst 40% över referensräntan. Därtill gäller detsamma för dröjsmålsräntan. Slutligen får den totala kostnaden för lånet vara som mest det dubbla lånebeloppet. I praktiken innebär detta att den totala kostnaden för ett lån på 2000 kr får ligga på 2000 kr. Övriga regler som gäller för högkostnadskrediter är att lånet enbart får förlängas en gång samt att inga övriga avgifter än dröjsmålsränta får tas ut om konsumenten är sen med sin betalning.

Konsumentverket styr konsumentkreditlagen

Reglerna för högkostnadskrediter ingår i den så kallade konsumentkreditlagen. I denna lag innefattas även kreditköp som enkelt kan beskrivas som avbetalningar och delbetalningar. Lagen tvingar kreditbolag och andra företagare att inte ge dig villkor som är sämre än vad som står inskrivet i den. Lagen gäller alltså vid avtal om kredit och vid köp på avbetalning. Däremot gäller inte lagen om du lämnar något hos en pantbank eller tar ett studielån. Lagen gäller inte heller när du lämnar din bostad som säkerhet för ett lån eller när du handlar något mot faktura.

I konsumentkreditlagen framgår det också att företag och långivare måste iaktta god kreditgivningssed. Detta innebär bland annat att man ska måna om konsumentens intresse. Detta gör långivare bland annat genom att ge dig transparenta villkor och inte bevilja lån till människor som uppenbart inte kan återbetala lånen. För att ta reda på detta ska kreditmarknadsbolag och andra långivare alltid göra en kreditbedömning genom en kreditupplysning.

Om du vill få mer information om hur konsumentkreditlagen fungerar så rekommenderar vi dig att besöka Konsumentverkets hemsida. Du kan även läsa om reglerna för högkostnadskrediter och andra korttidslån på hemsidan Hallakonsument.se. Innan du tar ett smslån bör du alltid granska bolaget som du lånar av. På bolagets hemsida ska det stå att långivaren står under tillsyn av Finansinspektionen och följer de regler som står i konsumentkreditlagen.