Antalet ansökningar om skuldsanering har ökat med 40% hittills i år jämfört med föregående år. Det som ligger bakom den stora ökningen är Kronofogdens nya onlinetjänst som gör det enkelt att ansöka via nätet. Men i takt med de ökade ansökningarna växer även avslagen.

Hittills i år har runt 13 200 personer ansökt om skuldsanering hos Kronofogden. Motsvarande siffra  föregående år låg på 9400. Det är framförallt yngre människor som står för det ökade antalet och flertalet uppfyller inte kraven för att beviljas sanering. Hos Kronofogden anser man det vara oroande att så många söker hjälp de inte kan beviljas och menar att det finns hjälp att få för att få ordning på sin ekonomi.

-De som får nej är ofta unga människor som inte är aktuella för skuldsanering, men som behöver rådgivning och stöd för att få ordning på sin ekonomi, säger Per-Olof Lindh, enhetschef på Kronofogden.

Koll på ekonomin

Många av de ansökningar som skickas in till Kronofogden är ofullständiga och flera av de sökande  har inte ansträngt sig för att ta tag i sina skulder. Hos Kronofogden menar man att ett avslag inte är sista spiken i kistan – får man avslag finns det fortfarande möjlighet att få ordning på sin ekonomi. Många behöver i ett första steg få balans mellan inkomster och utgifter. Om utgifterna inte överstiger intäkterna finns det möjlighet att betala av på sina skulder. Isabelle Lundgren, som arbetar med skuldsanering hos Kronofogden, tipsar även om att utöka sina inkomster med hjälp av ett extra jobb.

– Har personen ordning på sina inkomster och utgifter, men fortfarande skulder? Då är det kanske möjligt att prata med de man är skyldig pengar för att göra en avbetalningsplan. Det är också kostnadsfritt att ta hjälp av en budget- och skuldrådgivare. Det är viktigt att komma ihåg att man inte är ensam i sin situation utan att det är många som har ekonomiska svårigheter, säger Isabella Lundgren.

Digital ansökan om skuldsanering
Allt fler ansökningar om skuldsanering inkommer till Kronofogden

Smidig tjänst för att söka online

I den nya onlinetjänst man arbetat fram för ansökan om skuldsanering har fokus legat på att göra ansökan enklare och lättare att förstå. Antalet ökade ansökningar samt resultatet av en kundundersökning visar på att de lyckats och i det nya systemet är frågorna mer anpassade efter den sökande. Dessutom fylls eventuella skulder hos Kronofogden i automatiskt i ansökan. Övriga skulder måste den sökande dock lägga till själv för att få en rättvis bedömning.

Enligt Per-Olof Lindh ligger nu fokus på att se till att rätt personer ansöker samt att de yngre personer som saknar förutsättning för att beviljas skuldsanering snabbt får besked och kan få annan hjälp för att ordna upp sin ekonomi.

Så fungerar skuldsanering

Den som beviljas en skuldsanering betalar i regel hela eller delar av sin skuld enligt en avbetalningsplan som innebär att denne under tiden lever på existensminimum, dvs all inkomst däröver går till att betala på skulden. Efter 5 år är den sökande skuldfri och får en betalningsanmärkning registrerad.

Skuldsanering är en sista utväg som beviljas när den sökande inte har ekonomiska möjligheter till att betala sin skuld. Men hen ska först ha gjort en kraftansträngning för att hitta en lösning på problemet.