Att en kreditskuld eller en konsumentfordring preskriberas är mycket sällsynt. Detta trots att det finns en tydlig preskriptionstid för de flesta typer av skulder. Med andra ord bör du som är skuldsatt inte ha några förhoppningar om att dina skulder ska preskriberas bara för att du löpande struntar i de krav som skickas till dig. De enda fall där en skuld kan preskriberas efter en viss tid är om du inte erkänner skulden eller om fordringsägaren inte avbrutit preskriptionstiden. Men som du säkert redan förstått så är det få fordringsägare som bara struntar i din uteblivna betalning. Dessutom är de flesta kreditinstitut och företag väl medvetna om preskriptionstiden för olika typer av skulder.

Olika skulder har olika preskriptionstider. Oavsett hur lång preskriptionstiden är så förnyas denna varje gång en fordringsägare skickar ett krav eller en påminnelse. Således är chanserna små att du slipper betala din skuld. Du bör därmed alltid veta att du kan hantera återbetalningen när du exempelvis tar ett lån utan UC eller en onlinekredit.

När avskrivs en skuld?

När en skuld avskrivs beror i första hand på vad det är för typ av skuld. Skulder till staten har en preskriptionstid på 5 år. Dock kan denna tid förlängas om Skatteverket begär detta. Preskriptionstiden för skatteskulder börjar räknas efter utgången av det år som skulden inte betalades tillbaks som den borde gjorts. Att en skuld till staten preskriberas innebär dock inte att skulden försvinner. Egentligen betyder det bara att Kronofogden inte längre ansvarar för att driva in skulden. Detta ansvar flyttas istället tillbaks till Skatteverket. Hur aktiva Skatteverket sedan är att driva in skulden kan såklart variera. I vissa fall väljer man att inte lägga några resurser på indrivningen. Den obetalda skulden kan trots detta ge skattesmitaren konsekvenser. Bland annat kommer Skatteverket inte att betala ut någon skatteåterbäring. Istället dras en eventuell skatteåterbäring av mot den skuld som finns.

När det gäller skulder inom kategorin konsumentfordringar så är preskriptionstiden istället 3 år. Det handlar då främst om skulder till affärer och e-handelsbutiker. Men även här gäller den fasta preskriptionstiden enbart i det fall som fordringsägaren i fråga inte har förlängt tiden genom att exempelvis skicka påminnelser. Enligt Kronofogden är det viktigt att inte blanda ihop konsumentfordran med andra typer av skulder. Man tar bland annat upp krav på trafikförsäkringsavgift som ett exempel. Detta är ingen konsumentfordran utan istället en skuld som har en preskriptionstid på hela 10 år.

När det gäller skulder till privatpersoner och kreditinstitut så är preskriptionstiden 10 år. Detta gäller exempelvis om du tagit ett SMS-lån eller ett privatlån. Även köp på avbetalning går ofta igenom ett kreditinstitut eller en bank vilket kan vara bra att ha i åtanke när det gäller just preskriptionstid på skulder.

Slutligen så finns det även en form av preskriptionstid när det gäller hyresskulder. Här gäller det att hyresvärden i fråga måste ansöka om ett betalningsföreläggande eller en stämning hos domstol eller hyresnämnd inom två år från det att hyresgästen flyttade för att få betalt.

Preskriptionstid för skulder

Preskriptionstid förnyas löpande

Trots att det alltså finns en bestämd preskriptionstid för olika typer av skulder så är det sällan en skuld avskrivs helt. Detta på grund av att fordringsägare allt som oftast förnyar preskriptionstiden. Varje gång ett kreditinstitut, en bank eller en näringsidkare skickar en betalningspåminnelse eller ett krav till dig påbörjas en ny preskriptionstid. Detta under förutsättning att påminnelsen eller kravet skickas ut inom den aktuella preskriptionstiden. Med andra ord kan preskriptionstiden för en skuld förlängas i all oändlighet och i slutändan måste du ändå betala din skuld. Dessutom tillkommer det extra avgifter och mer ränta ju längre du väntar med att återbetala skulden. Vad som från början var en liten skuld kan alltså på några år växa sig till en väsentlig summa pengar. Således bör du alltid betala dina räkningar och skulder i tid.

Om du fått ett betalningsföreläggande från Kronofogden gällande en obetald skuld som du inte anser dig ha så kan du bestrida kravet. Anledningen till att du gör detta kan även vara att du anser att skulden är preskriberad. För att bestrida kravet måste du först skriva under delgivningskvittot från Kronofogden och sedan skicka tillbaks detta till myndigheten. Detta ska inte misstolkas med att du godkänner kravet. Istället uppmärksammar du bara Kronofogden om att du tagit emot kravet. Därefter kan du bestrida kravet enligt de instruktioner som framgår i brevet från Kronofogden. Detta innebär bland annat att du ska förklara vad som är felaktigt samt uppge målnummer, namn och personnummer. Om fordringsägaren ändå anser att du ska betala skulden så går denne vidare med ärendet till domstol.