Att ångra ett lån är inget ovanligt då situationer kan inträffa som gör att man inte längre är i behov av pengarna man lånat. Det kan också handla om att beslutet att låna inte föregicks av tillräckligt mycket tänkande. Kanske har du nu några dagar efter att du tog lånet insett att kostnaderna överstiger gränsen för vad din ekonomi klarar av? I sådana fall kan det vara viktigt att känna till ångerrätten och vad denna lagstadgade rättighet innebär.

Ångerrätten gäller de flesta typer av lån så som lån utan UC, privatlån och onlinekrediter. Däremot gäller inte ångerrätten för bolån vilket kan vara bra att känna till. Däremot är det möjligt att förtidslösa ett bolån men inte sällan är detta förknippat med en ränteskillnadsersättning. Trots att ångerrätten finns så är det relativt få som tar SMS-lån som utnyttjar den. Därför vill vi informera om denna rättighet som gör att du som ångrar ditt lån kan utnyttja ångerrätten och slippa betala avgifter för lånet. Däremot kommer du alltid att få betala ränta för de dagar då du haft pengarna. Detta förutsatt att du inte tagit ett räntefritt smslån.

Så fungerar ångerrätten

Om du tagit ett SMS lån, blancolån eller någon annan form av konsumtionslån som du ångrar så har du rätt att utnyttja ångerrätten. Alla lån förutom bolån är kopplad till en 14 dagars ångerrätt. Ångerfristen börjar gälla från det att du mottagit lånevillkor och information om avtal. Man räknar alltså inte ångerfristen från det att pengarna betalas ut vilket kan vara lätt att tro. Vanligtvis får man lånevillkor i samband med att man ingår avtal och det är alltså även då som ångerfristen börjar löpa.

Ångerrätten innebär att du har rätt att kontakta långivaren för att ångra ditt lån inom 14 dagar från det att du mottagit information och villkor om lånet. Gör du detta så måste långivaren återbetala avgifter som redan betalats in. Du som låntagare måste återbetala samtliga pengar som långivaren betalat ut till ditt konto. Vidare kommer du att behöva betala ränta för den tid du haft lånet. Som låntagare har man inget krav på att lämna en förklaring till varför man ångrar sitt lån. För dig som vill veta mer ingående vad som gäller för ångerrätten återfinns all information i 21§ i konsumentkreditlagen.

Så ångrar du ett lån

Om du efter att du fått ditt lån utbetalt känner att det kanske inte var rätt beslut att låna så kan du med fördel utnyttja ångerrätten. För att göra detta behöver du bara följa följande steg:

STEG 1

Kontakta långivaren via e-mail, telefon eller post inom 14 dagar från det att du fick lånevillkoren. I meddelandet skriver du att du ångrar lånet och därför vill utnyttja ångerrätten.

STEG 2

Inom 30 dagar efter det att du meddelat långivaren att du ångrat dig måste du återbetala lånesumman. Du måste även betala ränta räknad från den dag du fick lånet till den dag lånesumman återbetalas.

STEG 3

Långivaren måste inom samma tid (30 dagar) återbetala eventuella avgifter som du redan betalat. Det kan handla om uppläggningsavgift eller startavgift. Har inga avgifter förekommit betalas ingenting ut.

Även om det är möjligt att kontakta långivaren via telefon så rekommenderar vi dig att använda mail. Detta då det tydligt framgår från vilket datum du ångrar ditt lån. Skulle det bli några tveksamheter så kan du alltid påvisa att du skickat mailet ett visst datum. Något som inte är möjligt om du ringer. Vidare så spelar det ingen roll om långivaren läser ditt mail eller inte för du kan alltid bevisa att mailet skickats den specifika dagen.

Att ångra ett kreditköp

Att ångra sitt lån

För dig som tagit ett SMS-lån är det alltså relativt enkelt att ångra lånet och slippa avgifter. Men hur fungerar det då med ett kreditköp? Faktum är att ångerrätten som återfinns i konsumentkreditlagen även gäller när du köper varor eller tjänster på kredit. Och tur är väl det med tanke på att impulsiviteten ibland kan bidra till att man köper varor som man egentligen inte behöver eller har råd med.

När du köper något på kredit kan du utnyttja ångerrätten genom att höra av dig till kreditgivaren inom 14 dagar. Då har du rätt att häva kreditköpet på liknande sätt som du gör med vanliga lån. Däremot är det viktigt att känna till att man inte alltid har ångerrätt på den vara eller tjänst man köpt. Med anledning av detta kan du bli tvungen att finansiera varan med likvida medel istället. Har du inte möjlighet att betala för varan själv så är det alltså ingen mening att häva kreditköpet genom att utnyttja ångerrätten. För då måste du istället låna till köpet hos en annan aktör.

Detta behöver å andra sidan inte alltid vara fel utan det kan handla om att räntan på kreditköpet är orimligt hög. Lyckas du då låna samma summa till en lägre ränta så kan du ångra ditt köp och finansiera varan med ett lån med lägre ränta.

Reklamera snabblån

Det kan även finnas anledning att reklamera ett snabblån om man inte är nöjd med lånebolagets tjänst. Det är inte särskilt vanligt att så sker men möjligheten finns alltså för den som inte får något gehör på sina klagomål hos långivaren i fråga. För att reklamera ett smslån eller en kontokredit behöver man vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). ARN är en statlig myndighet som har i uppdrag att hjälpa konsumenter som ligger i konflikt med företag. Företag har dock inga skyldigheter att följa Allmänna Reklamationsnämndens beslut men brukar ändå göra så för att inte riskera ett försämrat rykte.

För att få hjälp av ARN med en reklamation av ett smslån gäller det dock att särskilda krav uppnås. Det handlar bland annat om att lånet ska överstiga 2000 kr samt att du redan själv försökt ta upp klagomålet med långivaren men inte fått någon respons. Det gäller även att lånet i fråga har tagits av en svensk kreditgivare samt att anmälan till ARN görs inom ett år från det att du själv tagit upp klagomålet med kreditgivaren. Vidare får lånet inte ha hamnat hos Kronofogden. Uppfyller lånet dessa krav så kan du göra en anmälan via ARN:s hemsida.