Ska du köpa en nyare bil så är ofta ett billån en nödvändighet. Få personer har de pengar som krävs för att kunna erlägga hela köpesumman kontant. För den som behöver finansiera en ny bil med lån finns det olika finansieringsalternativ att tillgå. Är bilen av det billigare slaget så kan ett vanligt lån utan säkerhet räcka. Är bilen dyrare så är istället ett billån där bilen står som säkerhet ett lämpligare alternativ. Men då krävs det att du kan lägga en handpenning samt att köpet sker hos en auktoriserad bilhandlare. Ett annat alternativ som främst lämpar sig för de personer som ofta byter bil är billån med restvärde. Billån med restvärde passar dig som ska köpa en ny bil där bilen fortfarande har ett visst värde efter att lånets löptid tar slut.

Så fungerar billån med restvärde

Till skillnad mot ett vanligt billån så behöver du med billån med restvärde inte amortera hela ditt lån under lånets löptid. Istället betalar du tillbaks resterande skuld med hjälp av det värde som bilen har vid amorteringstidens slut. Du får med andra ord kvitta bilen mot den skuld som återstår. Många gör då detta i samband med att man byter till en ny bil. Resultatet av detta blir att du kan sänka dina månadskostnader och samtidigt byta bil ofta.

För att du ska få en större förståelse för hur billån med restvärde fungerar kommer här ett konkret exempel. Säg att du ska köpa en bil som kostar 300 000 kr. Kontantinsatsen ligger på 75 000 kr vilket gör att du får ett lån på 225 000 kr. Bilhandlaren sätter restvärdet till 120 000 kr. Amortering och ränta grundar sig således på lånebeloppet minus bilens restvärde, det vill säga 105 000 kr. Detta gör att månadskostnaden blir betydligt lägre än om du skulle betala amortering och ränta för hela lånebeloppet. Vidare erbjuds du ofta en låg ränta vid billån med restvärde då bilen står som säkerhet för lånet.

Skillnaden mot köp av bil som finansieras med vanligt billån är att du lämnar tillbaks bilen till bilhandlaren i samband med att du löser lånet. Men i samband med detta är det många som byter till en ny bil där man har samma finansieringsupplägg.

Billån med restvärde passar dig som vill byta till ny bil ofta

Vad innebär restvärde?

Restvärde vid billån syftar till det marknadsvärde man beräknar att en bil har efter att lånets löptid är slut. Men eftersom ingen kan veta säkert vad marknadsvärdet kommer att vara efter några år så är restvärdet enbart en uppskattning. Det värde man tar fram ska motsvara den summa som återstår av billånet när återbetalningstiden tar slut. Eftersom restvärdet enbart är en uppskattning så finns det risk för att summan blir för hög i förhållande till det faktiska värdet. I det fall detta sker så kommer du som låntagare att få stå för mellanskillnaden själv. Om summan istället stämmer så kan du sälja tillbaks bilen till bilhandlaren och bli skuldfri. Alternativt sälja tillbaks bilen och hämta ut en ny bil och ta ett nytt billån med restvärde.

Fördelen med ett högt restvärde är att din månadskostnad kommer att bli låg. Nackdelen med ett högt restvärde är att det inte finns några marginaler om det faktiska värdet skulle visa sig vara mycket lägre. Då hamnar du istället med en restskuld trots att du säljer tillbaks bilen till bilhandlaren. Är restskulden låg kan du enkelt lösa det med ett mindre lån utan UC som du betalar av på ett par månader. Men är restskulden hög så kan du behöva ta ett privatlån för att finansiera mellanskillnaden. Så till vida du inte sitter på sparade pengar och kan betala mellanskillnaden ur egen ficka.

Uppskattningen av restvärdet görs utifrån ett flertal olika faktorer. Saker som tas i beaktning när man uppskattar restvärde på bil är bland annat körsträcka, inköpspris, bilmodell och utrustning.

När avtalstiden löpt ut

När avtalstiden på ett billån med restvärde löpt ut är det dags att bedöma det faktiska värdet av bilen. Det är då inte säkert att värdeminskningen ligger i linje med den bedömning man gjorde vid avtalets start. Värdet kan visa sig både vara mindre och mer eller så är marknadsvärdet precis samma som restvärdet och då skrivs lånet av. Med andra ord finns det tre olika utfall när avtalstiden löpt ut.

Restvärdet och marknadsvärdet är detsamma

Om marknadsvärdet är detsamma som det restvärde som uppskattades när avtalet skrevs så kan du kvitta bilen mot den skuld som finns kvar. Sedan kan du genom en ny kontantinsats köpa en ny bil med ett nytt billån med restvärde.

Restvärdet är lägre än marknadsvärdet

Visar det sig att restvärdet är lägre än bilens nuvarande marknadsvärde så blir det pengar kvar efter det att du löst skulden. Då kan du använda resterande pengar till att finansiera en del av kontantinsatsen på din nya bil.

Restvärdet är högre än marknadsvärdet

Det tredje utfallet är att restvärdet visar sig vara högre än nuvarande marknadsvärde. I detta fall måste du själv skjuta till pengar för att lösa mellanskillnaden.

Vill du undvika att det tredje utfallet inträffar så kan du ta ett billån med garanterat restvärde. Då lovar bilhandlaren att köpa tillbaks bilen i samband med att löptiden för lånet går ut. Detta oavsett om restvärdet är högre än bilens nuvarande värde. Dock gäller det att bilen gått igenom besiktning och uppfyller andra krav på bland annat slitage.

Att tänka på innan

Billån med restvärde har både sina för- och nackdelar. Vidare är det en finansieringsform som lämpar sig för långt ifrån alla. Du bör alltid jämföra lån innan du bestämmer dig för att låna. När det gäller billån med restvärde så riktar det sig främst till personer som vill byta bil ofta. Vidare så är det ett lån som passar bäst för den som vill köpa en ny bil och som tänkt göra detta hos en auktoriserad bilhandlare. Då kan ett billån med restvärde ge en lägre månadskostnad.

Om du istället tänkt att köpa en begagnad bil eller köpa bil av en privatperson så är ett lån utan säkerhet eller ett större kreditlån ett mer lämpligt alternativ. Då behöver du heller inte betala någon kontantinsats så som du måste göra när köpet sker av en bilhandlare (oavsett om du tar billån med restvärde eller säkrat billån). Vill du helt undvika lån så rekommenderar vi dig att börja buffertspara.