Är det första gången du ska låna pengar så kommer du snabbt att upptäcka att det förekommer en hel del nya begrepp och termer. Detta oavsett om du tänkt ta ett lån utan UC, ett blancolån eller ett större bolån. Även om det inte är ett måste att förstå dessa termer för att ta ett lån så kan det vara bra att veta innebörden av en del av begreppen. Inte minst då det blir lättare för dig att förstå och kunna förutspå kostnaden för ett lån. Ett exempel på en vanligt förekommande term är kapitalkostnad. Kapitalkostnad är den kostnad som ett lån är förenat med. Helt enkelt det totala belopp du får betala för att få låna pengar av banken.

Kapitalkostnad – så mycket kostar lånet

Stöter du på begreppet kapitalkostnad när du ska låna pengar så bör du läsa noggrant. Genom att förstå detta begrepp får du nämligen reda på hur mycket pengar lånet kommer att kosta dig. Många långivare väljer att redovisa och framhäva den effektiva räntan istället. Och man skulle kunna säga att den effektiva räntan och kapitalkostnaden är samma sak. En skillnad är dock att den effektiva räntan ofta anges årsvis. Kapitalkostnaden täcker istället kostnaden för hela lånets löptid. Lånar du exempelvis 300 000 kr under 12 år med en effektiv årsränta på 5,56% så betalar du totalt 408 733 kr. Kapitalkostnaden är då beloppet som överstiger lånesumman. I detta fall 108 733 kr. Kapitalkostnaden är alltså ett väldigt tydligt mätverktyg när du vill jämföra lån som har olika återbetalningstid eller lånesumma.

Har du istället tänkt att jämföra lån som är helt lika vad det gäller återbetalningstid och lånesumma så är effektiv ränta bättre att använda sig av. Då kan du rakt av se vilket lån som har lägst effektiv ränta och således också en lägre kapitalkostnad. Enligt konsumentkreditlagen måste alla långivare i Sverige ange effektiv ränta i marknadsföring som rör lån och krediter.

Effektiv ränta – kostnaden angiven som årlig ränta

Effektiv ränta är ett annat begrepp som är bra att känna till. Begreppet ska inte blandas ihop med nominell ränta. Nominell ränta anger enbart själva räntesatsen och tar inte hänsyn till övriga kostnader som hör lånet till. Vill du istället ha en mer heltäckande bild av vad lånet kommer att kosta dig så är det effektiv ränta du ska titta på. Effektiv ränta är även bra att använda sig av i jämförelsen av olika smslån och onlinekrediter. Effektiv ränta är i regel alltid högre än nominell ränta. I den effektiva räntan ingår allt från nominell ränta till aviavgifter och uppläggningsavgift. Om du bara jämför nominell ränta på olika lån så kommer jämförelsen inte att ha någon bäring. Vissa lån kan nämligen ha låg nominell ränta men höga kostnader. Detta kan innebära att ett lån med låg ränta kan vara betydligt mer kostsamt än ett lån med hög ränta. Men om du alltid har som regel att jämföra den effektiva räntan kan du undvika att göra misstag som kommer att kosta dig i längden.

Som vi var inne på i texten om kapitalkostnad så finns det dock ett problem med att jämföra den effektiva räntan. Om du exempelvis ser marknadsföring från olika banker och långivare där den effektiva räntan anges så kan lån med olik effektiv ränta ändå innebära samma kostnad. Detta då återbetalningstid och lånesumma kan skilja sig åt. Ett lån med en längre återbetalningstid men samma lånesumma kommer ha en lägre årlig effektiv ränta än ett lån med en kortare återbetalningstid. Detta trots att kostnaden för de två lånen är precis lika.

Annuitetslån

Många av de lån som återfinns här på Allt om Smslån är så kallade annuitetslån. Detsamma gäller om du exempelvis ansöker om ett blancolån via en låneförmedlare. Vad är då egentligen ett annuitetslån och vad skiljer detta lån från ett lån med rak amortering?

Ett annuitetslån är ett lån där du som låntagare betalar ett lika stort belopp vid varje betalningstillfälle. Detta under hela lånets återbetalningstid. Det blir således lätt att hålla koll på kostnaden för lånet och underlättar planeringen av din privatekonomi. Trots att du betalar samma summa varje månad så skiljer sig fördelningen av amortering och ränta under lånets löptid. Inledningsvis av återbetalningstiden så består summan till största del av ränta medan du i slutet av löptiden främst amorterar.

Har du istället ett lån med rak amortering så minskas lånet istället linjärt. Du amorterar då precis lika mycket varje månad under hela lånets återbetalningstid. Detta gör att du betalar en högre månadskostnad i början av lånet än i slutet.

Ränteavdrag – så funkar det

Ett annat begrepp som du kanske stött på i lånesammanhang är ränteavdrag. De flesta typer av lån och krediter har avdragsgilla räntor. Detta innebär att du har rätt att dra av 30% av dina räntekostnader. Detta sker genom en skattereduktion i din deklaration. 30% ränteavdrag gäller upp till 100 000 kr. Därefter är det 21% avdrag som gäller. Detta kan vara bra att ha i åtanke när man ansöker om lån. Däremot bör man känna till att det enbart är själva räntan som är avdragsgill. Andra kostnader så som uppläggningsavgift, administrationsavgift och aviavgifter är inte avdragsilla.

För att få det ränteavdrag du är berättigad behöver du inte själv göra något. Detta sköts istället automatiskt genom att banker och långivare skickar in underlag till Skatteverket.