Om du sökt efter SMS lån eller andra typer av snabblån den senaste tiden så kanske du sett att dessa krediter har fått en speciell märkning. Det handlar om en varningstriangel som tillsammans med en kortfattad text ska uppmärksamma låntagare på den risk som medföljer så kallade högkostnadskrediter. Känner du inte igen det sistnämnda begreppet så är det ett samlingsnamn för lån och krediter som har en effektiv ränta som uppgår till den referensränta som Riksbanken satt plus 30%. I September 2018 reglerades marknaden för SMS lån och bland annat infördes ett räntetak och ett kostnadstak. I samband med detta infördes också en paragraf i lagen som innebär att marknadsföringen av högkostnadskrediter måste vara måttfull. Men nu har lagen om högkostnadskrediter alltså skärpts ytterligare och den nya märkningen skall vara synlig överallt där snabblån marknadsförs.

Så regleras högkostnadskrediter

Snabblånets historia är inte särskilt lång och det är lätt att glömma att SMS lån bara funnits i Sverige sedan 2006. Det är alltså bara 13 år sedan som dessa krediter presenterades för svenskar som snabbt lärde sig uppskatta de snabba utbetalningstiderna och mindre lånebeloppen. Initialt fanns det ingen riktig reglering för lånen vilket ledde till att långivare kunde ta ut ockerräntor på flera tusen procent. Dock benämnde man aldrig de höga kostnaderna som räntor. Istället erbjöd man inte sällan räntefria snabblån men med otroligt höga tillhörande avgifter. De höga kostnaderna tillsammans med den korta återbetalningstiden gjorde att många svenskar snabbt skuldsatte sig över öronen. Eftersom den enda lag som fanns kring krediterna i början var ”Lagen om viss verksamhet med konsumentverket” så var det lätt för diverse aktörer att slå sig in på marknaden utan vare sig vidare kunskap eller omsorg för sina kunder. Till slut var någonting tvunget att hända för att inte den negativa spiralen över personer som skuldsatte sig på grund av SMS lån skulle fortsätta.

Regeringen tillsatte redan i april 2015 en utredning för att ta fram underlag till en konsumentkreditlag som skulle reglera marknaden för snabblån och liknande högkostnadskrediter. Det var dock först i slutet av 2018 som lagen äntligen trädde i kraft. Lagen om högkostnadskrediter ingår nu i konsumentkreditlagen och har tydliga riktlinjer som begränsar de kostnader som kan tas ut för minilån och liknande krediter. I lagen finns det även statuerat hur marknadsföringen får ske samt vilken information som måste framgå i samband med marknadsföringen.

Viktiga delar i konsumentkreditlagen

lagen om högkostnadskrediter

De bestämmelser som finns i konsumentkreditlagen och lagen om högkostnadskrediter är till för att skydda låntagare. Därtill vill man skapa en mer ansvarsfull marknad för högkostnadskrediter. Två viktiga delar i detta är det räntetak och kostnadstak som numera tillämpas på dessa lån. Nedan får du mer ingående information vad dessa begrepp egentligen innebär.

Räntetak

Med rådande räntetak får inte kreditgivaren ta ut en kreditränta eller dröjsmålsränta som är högre än referensräntan på 40%. Eftersom vi nu har ett nollprocentigt ränteläge innebär detta att räntan på en högkostnadskredit max får vara 40 procentenheter.

Kostnadstak

När det gäller kostnadstaket så begränsar detta hur hög totalkostnaden för högkostnadskrediten får vara. Kostnadstaket bidrar till att du som låntagare aldrig ska behöva betala mer än det belopp du lånar i kostnader. Kostnader räknas här som kostnader för inkasso, dröjsmålsränta, avgift samt ränta. Lånar du 5000 kr så får totala avgifter och räntor på lånet max vara 5000 kr. Detta innebär alltså att du som mest med amortering, ränta och avgifter kan behöva att betala totalt 10 000 kr.

Lagen om högkostnadskrediter reglerar även hur långivaren får förhålla sig till erbjudanden om förlängning av lån. Med nuvarande regler får låntagare enbart förlänga ett snabblån en gång. Detta i de fall som en avgift tas ut för själva förlängningen. Erbjuder långivare kostnadsfri förlängning så gäller alltså inte denna regel.

Marknadsföring av smslån och liknande krediter

Som vi nämnt tidigare så måste marknadsföring av smslån att vara måttfull. Detta innebär bland annat att den marknadsföring som lånebolag gör ska vara balanserad och saklig. Den får inte heller vara påträngande vilket kan ses som en tolkningsfråga då lagen inte beskriver denna punkt särskilt ingående. Vid marknadsföring av snabblån måste kreditgivaren även informera kunden om att det handlar om en högkostnadskredit. Vidare ska riskerna med skuldsättning belysas och kunden ska även få information om att man kan får hjälp med budget- och skuldfrågor av rådgivare i kundens kommun.

Sedan skärpningen av lagen kom den 1 juli 2019 måste alla högkostnadskrediter märkas enligt Konsumentverkets regler. Det handlar då om den tidigare nämnda varningstriangeln samt en text om riskerna med betalningsanmärkning. I märkningen ska det också finnas en länk till hallåkonsument.se där du som låntagare kan finna kontaktuppgifter till en budget- och skuldrådgivare i din kommun. Har du inte sett den nya märkningen ännu så kommer du att göra det när du surfar runt här på Allt om Smslån. Detta då vi följer alla rådande regler kring marknadsföring av högkostnadskrediter.