Risker med att ta ett SMS-lån

Att ta ett SMS-lån kan vara förknippat med en viss risk om du inte redan initialt vet med dig att du kommer att kunna återbetala ditt lån. Därtill räknas snabblån som högkostnadskrediter som är kopplade till höga räntor och avgifter. Vi råder alla att låna ansvarsfullt och alltid tänka igenom alternativen innan du ansöker om ett lån. En anledning till varför det är viktigt att låna ansvarsfullt när det gäller just SMS-lån är för att kraven på dessa lån är låga. Detta innebär att människor som kanske vanligtvis inte skulle beviljas lån gör det. Konsekvensen av detta är att återbetalningsförmågan hos kunden är dålig vilket kan leda till påminnelser och betalningsanmärkningar.

Ett SMS-lån kan förvärra din ekonomiska situation

lana ansvarsfullt

Om du redan befinner dig i ett läge där du har svårt att betala de räkningar som kommer hem så kan ett smslån förvärra situationen. Många ser snabblån som en bra lösning på ett akut problem. Det är det också för den som vet att man har god nog ekonomi att kunna återbetala skulden nästföljande månad. Dessvärre ser det inte ut så för många som tar smslån idag. Istället används snabblånen för att återbetala andra skulder. Därefter behöver man ta nya lån för att återbetala den nya skulden. Det blir med andra ord en ond cirkel som kan vara svår att ta sig ur. Problematiken i det hela är att mikrolån i regel har väldigt kort amorteringstid. Denna tid är så kort så att få människor hinner få en utökad likviditet under tiden. Därmed blir lånet bara ytterligare en börda i en redan försvårad ekonomisk situation. Har du ställt dig frågan ”vad är ett smslån” bör du sätta dig in i detta innan du ansöker om ett sådant lån.

Har du möjlighet att istället ta ett temporärt lån av en vän eller en familjemedlem så är detta ett bättre alternativ. Dels då anhöriga i regel inte tar ut någon ränta när de lånar ut pengar. Men även för att du inte riskerar att få betalningsanmärkningar. En anmärkning finns kvar i registret i tre år och kommer att få märkbara konsekvenser så som svårigheter att hyra en lägenhet.

Enkelhet – en del av problemet

Den stora fördelen med SMS-lån är enkelheten. Det är både lätt att ansöka om lån samt att bli beviljad lån. Därtill så är långivarna väldigt snabba med att betala ut lånen vilket brukar vara väldigt uppskattat bland kunderna. Samtidigt är denna enkelhet en del av problemet med att folk skuldsätter sig. Det har nästintill blivit för lätt att låna och tillgängligheten till snabba pengar är väldigt stor. Denna tillgänglighet kan bidra till impulsiva beslut som inte alltid är särskilt genomtänkta.

Därför bör du alltid fundera igenom ditt beslut noga och inte falla för frestelsen att ansöka om ett snabbt lån. I vissa fall kanske pengarna inte ens behövs utan du har tänkt att använda dom till helt vanlig konsumtion. Då är en bättre idé att vänta tills du kan betala det du har lust att köpa med dina egna pengar. På så sätt slipper du dyra räntor och avgifter samtidigt som du inte riskerar att hamna hos Kronofogden.

Riskfaktorer med SMS-lån
  • Låga krav på låntagaren
  • Kort återbetalningstid
  • Höga räntor och avgifter
  • Objekt för impulsiva beslut

SKEF verkar för sund konsumentkreditgivning

Sund konsumentkreditgivning

Sms-lånebranschen har under lång tid varit i blåsväder med tanke på de konsekvenser som smslån fått för människor. För att balansera marknaden och för att minimera risken att människor hamnar i skuld har skärpningar i lagen gjorts. Detta innebär bland annat att man infört ett räntetak och ett kostnadstak på internetlån. Därtill tvingas långivare vara betydligt mer transparenta gällande avgifter och räntor i sin marknadsföring. Utöver lagändringen så har även en förening vid namn Svenska Konsumentkreditföretagen Ekonomisk Förening (SKEF) startats. Detta är en branschförening för företag som ger ut konsumentkrediter så som smslån. I föreningen är åtta sms-låneföretag medlemmar och tillsammans verkar man för en sund kreditgivning.

Syftet med SKEF är bland annat att branschen ska få ett gott anseende. Detta genom att föra en seriös och sund konsumentkreditgivning med transparenta villkor. Vidare bedriver medlemmarna sina verksamheter på ett långsiktigt plan vilket är en trygghet även för dig som låntagare. Medlemmarna i SKEF måste uppfylla vissa krav samt blir även granskade för att säkerställa att bolagen uppfyller de etiska regler som ställs av föreningen. Förhoppningsvis kan föreningens arbete bidra med att färre människor hamnar i skuldfällor på grund av SMS-lån.

Konsekvenser av att inte betala i tid

Om du tar ett SMS-lån utan att vara säker på om du kan återbetala ditt lån så kan detta få konsekvenser. Betalar du inte din faktura i tid så kommer du att få en påminnelse av lånebolaget. Med denna påminnelse adderas även en påminnelseavgift samt en dröjsmålsränta på 8% kommer att börja ticka. Din skuld kan alltså snabbt växa sig ännu större. Betalar du inte trots påminnelsen så riskerar ärendet att gå vidare till inkasso där ytterligare avgifter läggs på din skuld.

Om du inte betalar din skuld trots att den hamnat hos inkasso riskerar du att ärendet går vidare till Kronofogden. Du riskerar då att få en betalningsanmärkning vilket kommer att få ytterligare konsekvenser för dig. Med en betalningsanmärkning i sitt register blir det väldigt svårt att få lån fortsättningsvis. Därtill kan du även få svårigheter att få ett mobilabonnemang eller ett hyreskontrakt. Med andra ord är det av yttersta vikt att du betalar din faktura från lånebolaget i tid.