Tidigare idag lade vi upp en ny långivare vid namn Tando Lån här på Alltomsmslan.se. Denna långivare återfinns även i vår uppdaterade lista över nya lån 2020 som kan vara bra att återkomma till då och då. Som du säkert redan märkt så är lånebranschen under ständig utveckling och varje månad tillkommer det nya låneinstitut och lånebanker. Detta är något som gynnar de flesta låntagare som i och med ett ökat antal långivare får bättre möjlighet att låna till låg ränta. Vidare kommer det allt fler aktörer som arbetar med kreditvärdighet med helt nya ögon. Detta öppnar upp möjligheter att få låna även för den som inte besitter den högsta lönen eller ett fläckfritt ekonomiskt förflutet. Ett exempel på detta är Tando Lån som nu erbjuder svenskar borgenslån på upp till 70 000 kr.

Borgenslån kanske fram tills nu främst varit förknippat med företag som vill låna pengar. Men det finns alltså även möjlighet för privatpersoner att låna med hjälp av en borgensman. Borgensmannen utgör då säkerhet för lånet vilket sänker långivarens kreditrisk och bidrar till att även den med sämre återbetalningsförmåga kan bli beviljad ett lån.

Vad är ett borgenslån?

Ett borgenslån är ett vanligt förekommande lån i samband med bostadsaffärer eller företagsfinansiering. Men det finns även privatlån som är borgenslån så som det lån som återfinns hos Tando Lån. Ett borgenslån är ett lån där en borgensman går in som säkerhet för lånet. För att kunna ta ett borgenslån krävs det således att någon utomstående kan gå i personlig borgen för lånet. Detta förutsätter ett borgensåtagande som innebär att någon tar på sig betalningsansvaret för lånet om låntagaren själv inte klarar av återbetalningen. Ett borgenslån blir främst aktuellt då låntagaren själv inte besitter den kreditvärdighet som krävs för att få låna. En annan form av borgenslån är ett lån med medsökande vilket blir alltmer vanligt.

Med en borgensman i ryggen kan du som vanligtvis har svårt att bli beviljad ett lån få låna pengar. Vidare kan en borgensman medföra att man erbjuds en lägre ränta och bättre villkor än man annars skulle gjort. Anledningen till detta är att långivaren tar en lägre kreditrisk då det finns en borgensman inblandad. Skulle du som låntagare inte ha möjlighet att fullfölja dina åtaganden så kommer långivaren ändå att få in sina pengar från borgensmannen. Med anledning av detta tar den som väljer att gå i borgen för ett lån ett stort ansvar.

Krav vid borgenslån

Borgenslån

Det kan vara bra att veta att inte vem som helst som kan gå i borgen för ett borgenslån. Istället krävs det ofta att borgensmannen har en god kreditvärdighet. Vissa långivare kräver även att den som går i borgen ska äga en bostad. Inte för det att bostaden kommer att utgöra säkerhet men för att det tyder på en god ekonomi. Då kraven på en borgensman är minst lika höga som för den som själv vill låna pengar har sina anledningar. Det är trots allt borgensmannen som utgör säkerheten för lånet vilket förutsätter en bra återbetalningsförmåga.

Vanliga krav på den som går i borgen för ett borgenslån är att personen ska vara minst 20 år, vara folkbokförd i Sverige, vara fri från betalningsanmärkningar samt ha en fast inkomst. I vissa fall kan det alltså även finnas krav på fastighetsinnehav.

Skillnad mellan borgensman och medlåntagare

Även om det finns ett par aktörer på marknaden som erbjuder borgenslån så är det fortfarande vanligare med lån med medlåntagare. För någon som inte är insatt kan det vara svårt att avgöra vad skillnaden är mellan en borgensman och en medlåntagare. Och faktum är att det inte finns speciellt stora skillnader mellan dessa roller. Det som utgör störst skillnad är när själva betalningsansvaret för lånet övergår till medlåntagaren kontra borgenären. När det gäller lån med medsökande så övergår betalningsansvaret direkt till den medsökande om den huvudsökande inte kan betala. Detta till skillnad från ett borgenslån där långivaren kanske behöver genomgå en juridisk process innan det är möjligt att kräva borgensmannen på betalning.

Både en medlåntagare och en borgensman förbättrar ens chanser att bli beviljad ett lån. Att ansöka om ett lån med medsökande innebär dock att man står tillsammans för lånet. Man har alltså samma skyldigheter och betalningsansvar gentemot banken eller långivaren.

Vem lämpar sig ett borgenslån för?

Vem kan ta ett borgenslån?

För den som själv har en god kreditvärdighet, stabil inkomst och få skulder finns det ingen anledning att ansöka om ett borgenslån. Då är istället ett vanligt privatlån utan säkerhet bättre. Med en bra återbetalningsförmåga har du goda chanser att beviljas ett blancolån med låg ränta och bra villkor. Detta utan att behöva reflektera över vare sig medlåntagare eller borgensman. Däremot är det alltid positivt att ha en medlåntagare om man vill pressa räntorna ytterligare. Har du däremot en sämre kreditvärdighet, sitter på betalningsanmärkningar och har samlat på dig många förfrågningar så kan ett borgenslån vara lämpligt. Speciellt för dig som tidigare fått avslag av banken och nekats att låna pengar.

Genom att ansöka om ett borgenslån kan du dra nytta av en närståendes kreditvärdighet. Det ska dock understrykas att ett borgensåtagande är ett stort ansvar och den som går i borgen för ditt lån bör vara väl insatt i vad det innebär. Ett borgenslån är dessutom ett lån baserat på förtroende både mellan dig och din borgensman och mellan er två och långivaren. En borgensman bör således vara någon som litar på dig och som vet med sig att du kommer att återbetala lånet. Det kan handla om en familjemedlem eller en vän. Även om det såklart inte finns några gränser för vem som kan utgöra borgensman för ditt borgenslån.