Att ha en medsökande när man ansöker om lån kan vara mycket fördelaktigt. Främst för den som annars löper stor risk att bli nekad lån. En medsökande kan även kallas för medlåntagare. Att ha en medsökande på ett lån innebär att man lånar tillsammans. Detta är vanligt förekommande när man ansöker om bolån då man i regel är två som delar på lånet. Således är den medsökande i de flesta fall en partner eller en sambo. Men även föräldrar kan vara medlåntagare för att hjälpa sina barn att skaffa en bostad. Just när det gäller föräldrar och barn så är det även vanligt att föräldern går in som borgensman. Att gå i borgen har dock vissa skillnader mot att vara en medsökande. Som medsökande är man tillsammans med huvudlåntagaren solidariskt betalningsansvarig för lånet. Något man bör vara medveten om innan man accepterar att bli medsökande eller medlåntagare.

 • Lånebelopp: 5 000 kr - 600 000 kr
 • Löptid: 1 år - 15 år
 • Läs mer om Freedom Finance
 • Utan UC: Nej
 • Startavgift: 0 kr
 • Effektiv ränta: 2,99-29,40%
Räntan sätts individuellt och ligger på mellan 2,95–26,05% vilket ger en effektiv ränta mellan 2,99-29,40% Lånar du 180 000 kr med en löptid på 10 år och får en rörlig ränta på 5,95% så blir den effektiva räntan 6,11%. Detta förutsatt att inga startavgifter eller aviavgifter tas ut. Totalt att betala blir 239 262 kr medan den månatliga kostnaden blir 1994 kr (120 avbetalningar).
 • Lånebelopp: 5 000 kr - 600 000 kr
 • Löptid: 1 år - 20 år
 • Läs mer om Zmarta
 • Utan UC: Nej
 • Startavgift: 0 kr
 • Effektiv ränta: 3,30–30,40%
Annuitetslån 10 år, 180 000:-, rörlig ränta 6.99 % (startavg. 0:- / aviavg. 0:-) ger eff. ränta 7.22 %, tot. belopp 243 435:-, kostnad 2 549:-/mån (120 mån avbet.). Räntor 2023-02-28.
 • Lånebelopp: 10 000 kr - 500 000 kr
 • Löptid: 1 år - 15 år
 • Läs mer om Lendo
 • Utan UC: Nej
 • Startavgift: fr.0 kr
 • Effektiv ränta: 2,95-29,95%
Annuitetslån på 600 000kr med 5,42% nominell ränta och löptid 12 år ger en effektiv årsränta på 5,56%. Totalt belopp att återbetala 817 408kr(5677kr/mån) med 144 avbetalningar. Räntan sätts individuellt utifrån dina ekonomiska förutsättningar.
 • Lånebelopp: 5 000 kr - 599 998 kr
 • Löptid: 1 år - 20 år
 • Läs mer om Enklare
 • Utan UC: Nej
 • Startavgift: 0 kr
 • Effektiv ränta: 2,99-87,09%
Annuitetslån på 500 000 kr med löptid 15 år, rörlig ränta 5.95%, uppläggskostnad 0 kr, aviavgift 0 kr, ger en effektiv ränta på 6.11%. Totalt belopp att återbetala 757 042 kr (180 avbetalningar). Räntekostnad 257 042 kr. Individuell ränta varierar från 2.95 - 39% med effektiv ränta från 2.99-87.09%.
 • Lånebelopp: 5 000 kr - 600 000 kr
 • Löptid: 1 år - 15 år
 • Läs mer om Förenade Lån
 • Utan UC: Nej
 • Startavgift: 495 kr
 • Effektiv ränta: 2,95-26%
Räntan är rörlig och sätts individuellt mellan 2,95%-26%. Annuitetslån 150 000 kr på 12 år (144 avbetalningar). Nom.ränta: 5,91%. Eff. ränta: 6,18% per 2021-01-29. Totalt att betala 175 311 kr. Månadskostnad: 1 457kr. Startavgift: 495 kr. Aviavgift: fr.0 kr/mån.

Öka chansen att få lån med medsökande

Om du vet med dig att dina chanser att bli beviljad ett lån inte är särskilt stora kan du fundera över att ha en medsökande. Att ha en medsökande eller en medlåntagare ändrar inte på det faktum att det är du som är huvudlåntagare. Istället går låneprocessen till precis på samma sätt som om du skulle lånat ensam. Det enda skillnaden är att du anger att det ska finnas en medsökande på lånet. När du gjort detta behöver du fylla i uppgifter om den medsökande. Bland annat ska du uppge inkomst, eventuella skulder och boendesituation om den som ansöker om lån tillsammans med dig.

Genom att ha en medsökande på låneansökan är chansen större att bli beviljad lån. Detta då ni är två som har lika delar ansvar att lånet återbetalas i tid. Banken eller låneinstitutet har större chans att få sina pengar tillbaks när två personer kan krävas på skulden. Således blir kreditrisken mindre och långivaren kan därmed låna ut pengar utan att oroa sig över att skulden inte ska återbetalas. Att ha en medsökande innebär också att den ekonomiska situationen ser bättre ut och att betalningsförmågan bedöms på ett annat sätt. Vissa banker så som Lån & Spar Bank erbjuder dessutom enbart det maximala lånebeloppet till individer som har en medsökande.

Lägre ränta med medlåntagare

medsökande på lån

En annan fördel med att ansöka om lån tillsammans är att man har chans till en lägre ränta. I och med att ni lånar med två inkomster så blir betalningsförmågan bättre och kreditvärdigheten högre. Detta gör att banken får en större säkerhet och kan ge er bättre villkor. Detta är även något som många låneinstitut går ut med på sina hemsidor. Exakt hur låg ränta du kan få på ditt privatlån genom att ha en medsökande varierar beroende på vilket låneinstitut du lånar av. Sedan finns det även andra faktorer som spelar in så som om någon av er har en betalningsanmärkning. Något som bör tilläggas är att en medsökande inte automatiskt bidrar till bättre villkor. Det gäller att medlåntagarens ekonomiska situation gör mer nytta än skada. Alltså är det inte någon stor mening att ha en medsökande på lånet om denne är skuldsatt eller har många förfrågningar på sig.

Utöver en lägre ränta kan en medsökande även bidra till att man får låna en större summa. Således finns det många positiva aspekter med att låna pengar tillsammans med någon annan. Medlåntagare används främst när det kommer till privatlån utan säkerhet samt bolån. Det är exempelvis inte möjligt att ha en medsökande när man ansöker om ett snabblån.

Fördelar med medsökande

Större chans att bli beviljad lån
Lägre ränta
Bättre villkor
Möjlighet till högre lånesumma

Att ha en borgensman

Ett sista alternativ för den som har svårt att få lån är att få någon att gå i borgen för lånet. När du har en borgensman så lånar du och borgensmannen inte tillsammans. Istället fungerar denne enbart som en säkerhet om du inte skulle återbetala lånet i tid. Skulle du inte betala skulden enligt avtal så har banken eller långivaren rätt att kräva hela skulden tillbaka av borgensmannen. Att vara borgensman är med andra ord ett stort ansvar och ingenting man bör göra med lätthet. Därmed bör du som ska låna pengar också vara införstådd med den risk man faktiskt utsätter en borgensman för. Utöver den betalningsskyldighet som borgensmannen har om låntagaren inte sköter sin återbetalning har borgensmannen i övrigt inget att göra med lånet. Som borgensman är man alltså inte aktiv i den månatliga återbetalningen. Man har heller inget att göra med de pengar som lånas ut.

Det är sällan man använder sig av borgensmän när det gäller vanliga privatlån. Istället förekommer det mer ofta i sammanhang där personer tar större bolån. Det finns även något som kallas för personlig borgen som kan bli aktuell för de entreprenörer som ansöker om ett företagslån. En borgensman ska inte förväxlas med en borgenär även om det är lätt hänt. En borgenär är istället den man lånar av. Exempel på borgenärer är låneinstitut och banker. Du kan läsa mer om liknande begrepp här.