Huvudmän och säkerhet i lånesammanhang

Huvudmän och säkerhet

I lånesammanhang finns det många termer som kan vara svåra att förstå för den som inte är insatt. Det kan handla om termer så som huvudmän och säkerhet. En huvudman kan ha olika innebörd beroende på i vilket sammanhang som termen används. Inom lånebranschen så avser huvudman den person som ska ta ett lån och således också den person som står på själva lånet. I andra sammanhang kan en verklig huvudman vara den person som kontrollerar och äger ett företag.

När det gäller termen säkerhet så avser detta den pant en person knyter till ett lån. Du som exempelvis har ett bolån har med största sannolikhet ditt hus som säkerhet. Medan en person som har ett billån har sin bil som säkerhet. Med andra ord innebär säkerheten att långivaren har rätt att ta det som är pantsatt ifall betalningarna inte sköts. Med en säkerhet knutet till lånet kan man dels få låna större belopp men också få lägre ränta.

Gäldenär och borgenär

Ett lån så som ett minilån kan generellt ses som ett avtal mellan två olika personer eller instanser. Parterna i avtalet kallas för gäldenär och borgenär. En gäldenär är i sammanhanget låntagaren. Det vill säga den person som mottager och nyttjar pengarna. Borgenären är själva långivaren eller kreditgivaren. Exempel på kreditgivare är GF Money,  Vivus.se och Risicum. Alltså den person/instans som möjliggör lånet för låntagaren och den som står för utlåningen av pengarna. När du tar ett SMS lån eller ett lån utan UC är det således personen som gör ansökan som är låntagaren medan institutionen som erbjuder lånet är långivaren. Personen som väljer att ta ett lån ingår ett avtal vilket innebär att hen i framtiden skall betala tillbaka de lånade pengarna till borgenären.

Säkerhet på lån

säkerhet på lån

Säkerhet i lånesammanhang innebär att långivaren vill ha en form av garanti för att få tillbaks de pengar som lånats ut. Det här brukar ofta gestaltas i tinget som personen avser att använda lånet till. Det vill säga exempelvis en villa eller en bil. Tar du ett pantlån så är det föremålet du pantsätter som utgör själva säkerheten. Ett smslån används emellertid inte till till sådana stora inköp. Vad ett smslån eller internetlån används till eller vad personen som tar lånet ska konsumera varierar istället kraftigt. Lånet är heller inte speciellt stort vilket gör att kreditgivarna oftast inte behöver ha någon säkerhet överhuvudtaget. 

Detta innebär dock inte att långivarna inte är måna om att få in sina utlånade pengar. Betalar du inte dina amorteringar i tid så kommer du att få en påminnelse hemskickad vilket innebär en ytterligare kostnad för dig. Betalar du forfarande inte din skuld så drivs ärendet till inkasso och ännu mer avgifter läggs på. Inte heller att förglömma den dröjsmålsränta som långivaren har rätt att ta ut från och med att förfallodatum passerat.

Intäkter för risktagande som långivare tar

Varje gång en långivare eller ett kreditinstitut betalar ut ett lån tas en risk. Detta då långivaren aldrig kan vara 100% på att få tillbaks sina pengar igen. Det är med anledning av detta som en kreditbedömning görs varje gång innan ett lån blir beviljat. Det finns lån som enkelt blir godkänt men vissa grundkrav återfinns alltid. Kreditbedömningen sätts utifrån de uppgifter som långivaren lämnat tillsammans med den kreditupplysning som inhämtas. Med denna information kan långivaren se hur kreditvärdig en person är. En låg kreditvärdighet innebär en högre risk för långivaren. Detta innebär att en högre ränta tas ut vilket blir en intäkt som ska skydda risken för långivaren.

Har du hög kreditvärdighet så kan du erbjudas lägre låneränta och bättre villkor. Detta då kreditgivaren anser det rimligt att du har möjlighet att återbetala din skuld på det sätt som avtalats. Att låna med säkerhet innebär en lägre kreditrisk för banken. Det är bland annat därför du kan få en lägre ränta om du exempelvis tar ett billån eller lånar pengar till båt.