Det är många som väljer att låna pengar utan UC idag. Men hur ser efterfrågan ut på kreditkort utan UC? Faktum är att det är många svenskar som är intresserade av att ansöka om kreditkort utan UC. Möjligheterna att göra så är väldigt begränsade. Majoriteten av de kreditkort som finns på marknaden kräver att en UC tas vid kreditprövning. Detta gäller till exempel när du ansöker om re:member flex, Supreme Card Gold och Collector Easyliving. Men även när du ansöker om kreditkort hos andra utgivare.

Till skillnad från många lånebolag så väljer kreditkortsföretagen att använda sig av Upplysningscentralen för att hämta in kreditupplysningar. Detta istället för att gå till alternativa företag så som Creditsafe och Bisnode. Anledningen till att kreditkortsföretagen inte följer samma mönster är inte helt klar. Kanske är det helt enkelt av tradition man fortfarande endast använder sig av Upplysningscentralen.

Kreditprövning vid kreditkortsansökan

När du ansöker om kreditkort gör kreditgivaren en sedvanlig kreditprövning. Detta gör man helt enligt god kreditgivningssed då det är viktigt att man endast beviljar kredit till personer med god återbetalningsförmåga. Med anledning av detta kan det också vara svårt att få ett kreditkort om man har betalningsanmärkningar.

Att kreditgivaren gör en kreditprövning handlar också om att man vill se vilken kreditrisk utlåningen innebär. Som kreditinstitut är man mån om att låna ut pengar till så låg risk som möjligt. Att bevilja ett kreditkort till en person där kreditrisken är hög innebär att långivaren kanske inte får tillbaks sina utlånade pengar. För att kunna kalkylera på kreditrisken samt veta om man ska tillåta en kredit eller inte behöver man få in ekonomisk information om den som ansöker. Sådan information får man genom att ta en kreditupplysning.

Det finns många olika kreditupplysningsföretag men när det gäller kreditkort så är det ofta UC som används. Därför är kreditkort utan UC inte särskilt vanligt.

Hur får jag kreditkort utan UC?

Eftersom majoriteten av kortutgivarna använder sig av UC är det inte helt enkelt att få ett kreditkort utan UC. Det finns dock vissa kreditkort utan UC men de flesta är begränsade vad det gäller köpen som kan göras med korten. Exempel på sådana kort är Klarnakortet som främst kan användas för shopping och St1 bensinkort som fungerar för tankning på utvalda bensinstationer. Många av de kort som inte kräver någon kreditupplysning från UC är betalkort. Detta innebär att de köp du gör under en månad samlas i en faktura som ska betalas i sin helhet nästföljande månad.

Ett annat alternativ för dig som av någon anledning inte vill att en kreditprövning sker via UC är att fråga din arbetsgivare om det finns möjlighet att få ett kreditkort eller betalkort genom jobbet. Vissa arbetsgivare erbjuder kreditkort som arbetsförmån och den månatliga kreditkortsskulden dras då direkt från lönen. Andra arbetsgivare låter sina anställda ha kreditkort för att betala utlägg med.

Kreditkort utan UC
Kreditkort utan UC hör inte till vanligheten

Kreditkonto – ett bra alternativ

Som du kunnat läsa här så är kreditkort utan UC inte lätt att hitta. Däremot finns det en liknande kredit som kan fungera som ett substitut. Det handlar om ett kreditkonto utan UC som i mångt och mycket påminner om ett kreditkort. Ett kreditkonto fungerar som ett digitalt kreditkort där du slipper själva plastkortet. Du ansöker om ett kreditutrymme och betalar sedan bara ränta för den del av kreditutrymmet som du faktiskt utnyttjar. Med en onlinekredit sköter du själv uttag till ditt bankkonto vilket gör det hela till en väldigt flexibel låneform. Du blir inte heller beroende av kreditgivarens öppettider och behöver inte ansöka om någon ny kredit för att göra ett nytt uttag.

Ett kreditkonto kan du ansöka om utan att kreditgivaren hämtar någon kreditupplysning hos UC. Istället används ofta Creditsafe och Bisnode. Du kan dessutom bli beviljad en onlinekredit trots betalningsanmärkningar och många förfrågningar. Något som inte är möjligt med kreditkort utan UC. Med ett kreditkonto utan UC kan du ofta ansöka om ett kreditutrymme upp till 45 000 kr.

Kreditkort med betalningsanmärkningar

Möjligheterna att ta snabblån med betalningsanmärkningar är ofta stora. Dessvärre ser det inte riktigt likadant ut för den som vill ansöka om ett kreditkort med betalningsanmärkningar. De kreditgivare som ger ut kreditkort ställer i regel väldigt höga krav på den som ansöker om kortet. Med andra ord krävs den en god ekonomi och en hög kreditvärdighet för att bli beviljad ett kreditkort. En betalningsanmärkning i registret är en antydan om att man tidigare haft svårt att återbetala lån och krediter. Detta är något som kreditgivaren ser som en varningssignal. En betalningsanmärkning höjer kreditrisken vid utlåning och gör ofta så att kreditkortsutgivaren avstår från att erbjuda en kredit.

En annan faktor som kan påverka huruvida du blir beviljad ett kreditkort eller inte är antalet förfrågningar i UC-registret. Många förfrågningar är något som sänker kreditvärdigheten och därmed gör det svårare för dig att få ett kreditkort. Har du många förfrågningar eller betalningsanmärkningar så kan det vara värt att förbättra ditt kreditscore innan du ansöker om ett kreditkort. Du förbättrar ditt kreditscore genom att inte dra på dig fler skulder eller förfrågningar. Se även till att återbetala de befintliga skulder du har och inte dra på dig fler betalningsanmärkningar. Med en hög kreditvärdighet ökar du dina chanser att beviljas både kreditkort utan UC och kreditkort där kreditupplysning inhämtas från UC.