Låna pengar under föräldraledigheten

Många upplever att ekonomin blir sämre i samband med att man får barn. Inte nog med att inkomsttappet blir märkbart när den vanliga lönen går över i föräldrapenning. Det kostar även en hel del att ha ett barn. Många av dessa kostnader är svåra att förutspå på förhand. Av den anledningen är det också få blivande föräldrar som förbereder sig med en buffert. Men att barn kostar är ett faktum som inte går att undkomma. Enligt en beräkning som Swedbank och sparbankerna gjort så kostar ett barn runt 1,4 miljoner från födseln till den dag barnet fyller 19. Detta är pengar som barnet själv inte har och som således du som förälder kommer att behöva betala. Som tur är får du lite hjälp i form av barnbidrag och studiebidrag. Den största ekonomiska påverkan har barnet under det första levnadsåret. Detta då den förälder som tar föräldraledigt kommer att få en betydande lägre inkomst. Dessutom är det många saker som behöver införskaffas så som barnvagn, barnsäng, bilbarnstol och skötbord. Enligt samma beräkning från Swedbank kostar ett barn hela 115 000 kr under det första levnadsåret.

Att ekonomin får en negativ effekt under föräldraledigheten är alltså mer regel än undantag. Med anledning av detta ställer sig många frågan om man kan låna pengar som föräldraledig? Svaret på denna fråga är att det är fullt möjligt. Dock rekommenderar vi i första hand att du innan barnet föds sparar ihop en buffert. Har barnet redan fötts så är detta såklart ingen möjlighet men kanske något att tänka på om/när barnet ska få syskon. Du som redan är föräldraledig och är i behov av pengar kan skaffa dig en buffert i form av ett kreditkonto där du enbart betalar ränta för det kreditutrymme du utnyttjar.

Låna med föräldrapeng som inkomst

Om du och din eventuella partner är i behov av en större summa pengar så är ett privatlån utan säkerhet mest lämpligt. Dessa lån har i regel betydligt lägre ränta än snabblån och kreditkonton. Du kan själv jämföra privatlån och se vilka lånebolag som erbjuder lägst ränta. Om du tycker det är alltför tidskrävande så kan du ta hjälp av en låneförmedlare som gör jobbet åt dig. Detta är kostnadsfritt och du binder dig inte till något genom att använda dig av en jämförelsetjänst online. Dessutom får du flera olika låneerbjudanden att välja mellan. Om du istället enbart behöver låna en mindre summa eller ha en buffert tillgänglig när ekonomin tryter så kan ett smslån eller en kontokredit lämpa sig bättre. Med ett smslån kan du låna ett mindre belopp som du återbetalar igen nästföljande månad. Med en kontokredit har du istället en buffert när du behöver den. Så länge du inte utnyttjar utrymmet i din kontokredit så betalar du ingen ränta. Kontokrediten är en löpande kreditlina som finns tillgänglig fram till dess att du säger upp den. Man skulle kunna likna ett sådant konto vid en blandning av ett kreditkort och ett lån. Både smslån och kontokrediter är lån utan UC vilket gör att din förfrågan inte blir synlig för bankerna. Således kommer det inte att påverka din kreditvärdighet om du inom snar framtid ska gå till banken för att ansöka om bolån.

När du tar ett privatlån utan säkerhet eller ett snablån under din föräldraledighet så kommer din föräldrapenning att räknas som inkomst. Med andra ord beräknar lånebolaget på en lägre inkomst än vad du vanligtvis har. I övrigt skiljer sig inget när du lånar under föräldraledigheten. Om det är en betydande skillnad mellan din föräldraersättning och din vanliga lön så kan det också vara svårare att få lån än om du inte hade gått hemma. Då kan det vara en god idé att ha din partner eller sambo som medsökande på lånet. På så sätt ökar era chanser att bli beviljad lånet. I övrigt är det räntor och villkor som påverkas mest av en lägre inkomst.

Att låna under föräldraledigheten

låna pengar som föräldraledigÄven om det finns goda möjligheter att låna pengar under föräldraledigheten så är det något som bör göras med försiktighet. Ett lån kommer innebära ytterligare en månatlig utgift som du måste mäkta med. Det kan därför vara bra att göra en budget innan du ansöker om lån oavsett om du ska låna pengar till bil, låna till en buffert eller låna av andra orsaker. Om det visar sig att lånet ryms i din hushållsbudget så vet du också att du mäktar med återbetalningen. Det är nämligen av yttersta vikt att du sköter avbetalningen av lånet. Annars riskerar du ytterligare kostnader så som påminnelseavgift och dröjsmålsränta. Att inte återbetala sina lån och krediter i tid kan även få andra konsekvenser. Konsekvenser som innebär att det blir svårt att låna pengar eller teckna mobilabonnemang i framtiden. Ta dig därför en ordentlig funderare innan du ansöker om lån under föräldraledigheten.

Även långivaren kommer att göra en bedömning av din återbetalningsförmåga. Bland annat ser man över din inkomst (föräldraersättningen), dina befintliga skulder samt din boendesituation. Vidare tar kreditinstitutet även en kreditupplysning där all nödvändig information om dig framgår. Om du ansöker om ett sedvanligt privatlån utan säkerhet så används i regel UC för detta syfte. Din ansökan kommer då att innebära en synlig förfrågan i din UC. Går du till flera olika banker och ansöker om lån under föräldraledigheten så får du en förfrågan per bank. Använder du dig istället av en låneförmedlare så får samtliga samarbetsbanker dela på den UC som låneförmedlaren tar på dig.

Ansöka om lånelöfte under föräldraledigheten

Om du är på jakt efter en ny bostad under föräldraledigheten så är ett lånelöfte ett måste. Åtminstone om du tänkt köpa din bostad och inte bara hyra. Ett lånelöfte går att ansöka om hos de flesta större banker och låneinstitut idag. Lånelöftet visar hur mycket du får låna och gäller enbart under en begränsad tid. Har man redan börjat gå på visningar så kan det vara en stor trygghet att redan ha själva lånelöftet klart. I samband med att du ansöker om ett lånelöfte kommer banken eller låneinstitutet att göra en kreditprövning. Detta innebär precis som vid vanliga låneansökningar att du får uppge information om dig själv och din ekonomi. Vidare tas en kreditupplysning som visar på din deklarerade inkomst, skulder, fastighetsinnehav samt eventuella betalningsanmärkningar. Att du är föräldraledig är inte något som utesluter att du kommer att bli beviljad ett bolån. Däremot bör man redan på förhand vara medveten om att föräldrapenningen utgör din inkomst för stunden. Dessutom har olika banker olika villkor gällande var inkomsten ska komma ifrån. Med andra ord kan vissa banker anse att din inkomst är för låg för att klara av återbetalningen av ett bolån.

När banken beräknar din kreditvärdighet och återbetalningsförmåga tar man din inkomst i beaktning. Har du en medsökande på bolånet så kommer även den medsökandes inkomst att räknas med i kalkylen. Således har man större förutsättningar att bli beviljad ett bolån om även den som inte är föräldraledig står med på låneansökan. Anser banken att er sammanlagda inkomst är hög nog att klara av ett bolån så blir ni beviljade lånet. Man bör dock vara medveten om att en lägre inkomst kan bidra till en högre ränta. Detta är dock något som man aktivt kan vara med att justera när man återigen fått sin vanliga inkomst.