Sergel

Sergel – stora inom inkasso och kreditscoring

SergelHar du tidigare erfarenhet av Sergel så beror detta sannolikt på att du ansökt om en kredit eller fått ett inkassokrav. Sergel är nämligen ett företag som erbjuder diverse kredithanteringstjänster till företag i både Sverige och resten av Norden. Det finns ett fåtal sms-lånebolag i Sverige som använder sig av detta bolag för att bedöma nya kunders kreditvärdighet. Därtill använder man samma bolag för att driva in obetalda skulder från exempelvis SMS lån, onlinekrediter och avbetalningar. Bland de bolag som använder sig av Sergel för att inhämta kreditinformation om kunder återfinns Kredit365. När du ansöker om lån utan UC hos ett kreditinstitut som använder sig av Sergel kommer denna förfrågan inte synas i UC. Istället är det enbart andra institut som använder sig av samma kreditupplysningsföretag som kommer att se din förfrågan. Även om man erbjuder företag så kallad kreditscoring så är det ändå indrivningsverksamheten som gjort Sergel till ett stort namn i Sverige.

Det här är Sergel

Sergel är ett svenskt företag som ingår i Sergel Group. Bolaget grundades redan 1988 av självaste Televerket och man har idag kontor i både Sverige, Lettland, Litauen, Finland, Danmark och Norge. Med hjälp av sina 360 anställda hjälper man sina kunder att driva in skulder. På så sätt kan kunderna spara tid samtidigt som en god kundrelation kan bibehållas. Genom att kreditföretag använder sig av Sergel får företaget hjälp genom hela kedjan. Detta då Sergel sitter på expertkunskap inom både kreditbedömning, inkasso och kravhantering. I praktiken innebär detta att Sergel först kan hjälpa kreditinstitutet med bedömningen av kreditrisk. Därefter är man behjälplig med inkassoprocessen om kunden inte återbetalar sin skuld. Slutligen sköter Sergel kravhanteringen när kreditinstitutet fortfarande inte får in fordran från kund.

Vad kanske färre visste är att Sergel även erhåller tjänster för betalning och kommunikation. Företag kan via Sergels tjänster ta betalt via kunders telefonräkningar. På så sätt kan kreditinstitut erbjuda sina kunder flexibla betalningsmetoder och därtill slippa att ha ett eget faktureringssytem. Vidare erbjuder Sergel även meddelandetjänster där företag snabbt kan nå fram med sina budskap till både befintliga och potentiella kunder.

Långivare som använder Sergel

Lånebelopp
1000 - 5000 kr
Återbetalningstid
1 - 1 mån
Utan UC
Ja
Startavgift
350 kr
Effektiv Ränta
260-1135%
i
Lån på 5000kr med löptid 30 dagar, nominell bunden ränta 29%, uppläggningsavgift 350kr samt administrationsavgift 45kr har en effektiv ränta på 260%. Totalt att återbetala 5555kr.
Utbetalning
Ränta
Support
Villkor

Kreditupplysning från Sergel

Kreditscoring från SergelSergel är alltså en av många aktörer i Sverige som erbjuder företag och kreditinstitut olika kreditbedömningar. Genom att ett kreditinstitut använder sig av Sergels tjänst för detta så kan man direkt få information om en ny kund. På så sätt kan ett snabbt affärsbeslut fattas vilket i detta fall leder till att man antingen kan bevilja eller neka en kund ett lån eller en kredit. När kreditinstitut gör en kreditupplysning via Sergel så får institutet även tillgång till en avancerad scoring. I denna scoring framgår det tydligt huruvida en potentiell kund har den återbetalningsförmåga som krävs eller inte. På så sätt kan man utöva en ansvarsfull kreditgivning samtidigt som man erbjuder sina kunder snabba lånebesked.

Sergel kan på kunds begäran även göra manuella kontroller i de fall en kreditgivning verkar tveksam. Om en ny kund inte har de ekonomiska förutsättningar som krävs för att låna kommer Sergel vara behjälplig i att besvara kundens frågor om varför låneansökan blev nekad. I de fall en kreditgivare använder sig av Sergel för kreditbedömning så använder man inte sällan sig även av deras faktureringssystem. På så sätt får långivaren allt samlat på ett och samma ställe. Information som inhämtas om privatpersoner via Sergel är alltid uppdaterad och kommer från flera olika officiella källor.

Inkassokrav från Sergel

Det finns många sms-lånebolag i Sverige som tar hjälp av Sergel för att hantera obetalda fordringar. Vid utebliven betalning kommer du som kund då att få en påminnelse från Sergel där man uppmanar dig att betala. Påminnelsen till gäldenären kan ske både via brev, personligt samtal och sms. Sker betalning inte efter påminnelsen så tar Sergel ytterligare steg för att få in bolagets pengar. Vilket steg som tas baserar sig helt på Sergels erfarenheter men vanligast är att den första åtgärden är ett inkassokrav. När du mottagit detta inkassokrav har du åtta dagar på dig att betala från det att inkassokravet upprättades. Därtill tillkommer det en inkassokostnad på 180kr och dröjsmålsränta. Betalar du inte inkassokravet inom de åtta dagarna kommer ditt ärende att skickas vidare till Kronofogden för ett betalningsföreläggande. Detta gör att du får betala ytterligare 680kr.

Har du mottagit ett inkassokrav från Sergel så kan du följa ditt ärende genom att logga in på Sergels hemsida via BankID. Vi rekommenderar dig även att kontakta Sergel för att påbörja en dialog. På så sätt kan du få hjälp och ni kan tillsammans komma fram till en lösning. Det viktiga är att ditt inkassokrav inte går vidare till Kronofogden då detta kan få stora konsekvenser för din ekonomi och livssituation framöver. Då kan en anmärkning uppstå och att låna med betalningsanmärkningar är inte särskilt fördelaktigt.