Har du erfarenhet av att ta SMS-lån så har du säkert stött på begreppet SKEF. Denna förkortning står för Svenska Konsumentkreditföretagen Ekonomisk Förening. SKEF är en branschförening för konsumentkreditföretag och sms-lånebolag. Föreningen grundades redan 2013 för att öka branschens anseende samt för att verka för en god kreditgivningssed. Detta efter att branschen under lång tid dragits med ett dåligt rykte. SKEF grundades av några av de främsta konsumentkreditföretagen på marknaden. Idag har föreningen elva medlemmar vilka är Ferratum, Credigo, Meddelandelån, Säkerfinans, Easycredit, Monetti, Risicum, Credway, Flexlimit, Nanokredit och Mobillån. Tillsammans ska dessa medlemmar säkerställa tryggheten och kvaliteten för människor som tar snabblån i Sverige. Detta innebär att du som ansöker om smslån hos ett konsumentkreditföretag som är medlem i S.K.E.F. kan känna dig både säker och trygg.

Krav på medlemmar

Det är inte vilket lånebolag som helst som kan bli medlem i S.K.E.F. Istället finns det en lång rad kriterier som måste uppfyllas för att ett medlemskap ska bli möjligt. Därtill krävs det att lånebolaget bedriver sin verksamhet långsiktigt och uppfyller utsatta kapitalkrav. För att säkerställa att en potentiell medlem uppfyller kraven sätter S.K.E.F. en karenstid på 6 månader. Under denna tid granskas konsumentkreditföretaget löpande och man ser bland annat över att stadgarna och de etiska reglerna efterföljs.

När det gäller kraven som ställs från S.K.E.F. på medlemmar så handlar det bland annat om att lånebolaget måste finnas registrerat hos Finansinspektionen. Vidare krävs det ett tillstånd från samma myndighet. Som medlem måste företaget även följa lagen om behandling av personuppgifter. Detta innebär bland annat att man ska följa de bestämmelser och rekommendationer som finns kring hantering av personuppgifter. Detta för att skydda och värna om den personliga integriteten hos kunderna.

Ett annat krav som S.K.E.F. ställer på medlemsföretag är att lånebolaget ska bedriva verksamheten på ett sunt sätt. Det ska finnas långsiktiga mål och verksamheten ska vara ekonomiskt stabil. Vidare måste konsumentkreditföretaget löpande arbeta med sina kreditprövningar. Avtal ska inte ingås med personer som inte har den återbetalningsförmåga som krävs. Istället ska man minimera kreditrisken och värna om sina kunder. Slutligen så måste medlemmar av S.K.E.F. också säkerställa sina kunders identitet redan i samband med första lånet. Detta genom exempelvis BankID eller andra identifikationshandlingar. Många av dessa kriterier kan tyckas vara självklarheter men tyvärr ser det inte ut så på dagens marknad för snabblån.

Syftet med S.K.E.F.

SKEF

Syftet med S.K.E.F. är att samla de konsumentkreditföretag som är seriösa och följer en god kreditgivningssed. Genom att göra så kan man sätta krav på branschen och förbättra branschens anseende. Detta i sin tur leder till en sund utlåningsverksamhet där kunders integritet, trygghet och intressen värnas. Genom att välja att låna pengar av en medlem i S.K.E.F. kan du vara säker på att allt går rätt till samt att bolaget följer de etiska riktlinjer som finns uppsatta.

Branschen för smslån har under lång tid fått kritik av både myndigheter och vanliga människor. Detta för att kreditgivningen inte har skötts seriöst vilket har lett till att många svenskar inte kunnat återbetala sina lån i tid. Resultatet av detta har blivit att många personer hamnat hos Kronofogden. Även villkoren för snabblån har varit förkastliga och räntorna var under många år oskäliga. Detta har kommit att ändras sedan nya lagar trätt i kraft vilket gjort att många av de oseriösa lånebolagen har försvunnit från marknaden.

Låna av seriösa aktörer

SKEF logo

Om du inte vill riskera att åka ut för otrevliga överraskningar när du tar ett snabblån så bör du låna av ett konsumentkreditföretag som är medlem i S.K.E.F. Dessa företag har vi listat i inledningen av denna artikel. Men du kan även själv se vilka lånebolag som är medlemmar genom att besöka bolagens hemsidor. Alla långivare som är anslutna till Svenska Konsumentkreditföretagen Ekonomisk Förening har föreningens logo på sin hemsida. Denna logo kan du se här intill. Om långivaren har en sådan logo på sin hemsida så kan du lita på att allt går rätt till när du lånar. Långivaren ifråga har genom sitt medlemskap i S.K.E.F. förbundit sig till att följa en god kreditgivningssed. Även dina intressen som låntagare ska värnas och du har alltid möjlighet att se transparent information om villkor och räntor.

Notera att S.K.E.F. är en förening som enbart agerar i branschen för snabblån. Det är således enbart konsumentkreditföretag som erbjuder krediter med max 12 månaders återbetalningstid som kan ansluta sig till föreningen. Med andra ord kommer du inte att hitta föreningens logotyp om du besöker låneinstitut som erbjuder privatlån eller bolån.