Myndighetsbeslut

Flera av myndigheterna och storbankerna har infört olika sanktioner mot att lämna upplysningar till de olika företagen som erbjuder lån via sms efter att flera varningar om skuldfällor presenterats. Längst gick Swedbank som helt sa upp samarbetet med de olika företagen som bedrev den här typen av verksamhet. Andra banker har inte valt att dra det riktigt så långt men däremot har de lagt in tidsfördröjningar för att hinna kontrollera om personerna som är aktuella för smslån är lämpliga att få det.

Finansinspektionen

Finansinspektionen är en myndighet som har kontroll över företag inom branschen meddelade under hösten 2007 att flera av företagen inom smslån inte var registrerade hos dem trots att det är ett lagstadgat beslut. Även Europaparlamentet har haft uppe företeelsen och beslutat att alla lån över 200 Euro skall genomgå samma kontroll som större lån såsom bolån. Dessvärre måste lagstiftningen omsättas på nationell nivå innan den blir giltig. Det viktiga är att förstå att myndigheterna inte bara ser på utan försöker göra det svårare för smslåneföretagen att etablera sig. Någonting som du som låntagare kanske bör fundera kring.

Sedan den 1 juli 2014 så regleras SMS-lån genom Lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter. Bland annat ska långivaren uppfylla sundhetskrav och ha effektiva åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Finansinspektionen beviljar tillståndet för långivaren och kan även återkalla detta. Långivaren kontrolleras av Konsumentverket och Finansinspektionen.